VOB brengt notitie uit over bibliotheken en digitale overheid

Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) de notitie ‘Bibliotheek en digitale overheid’ ontvangen. Daarin wordt uiteengezet welke rol openbare bibliotheken kunnen spelen bij het ondersteunen van de digitale overheid.

Aanleiding voor het opstellen van de notitie was een gesprek op 19 februari jl. tussen Bas Eenhoorn, Kars Veling (voorzitter VOB) en Ap de Vries (directeur VOB).
In de notitie ‘Bibliotheek en digitale overheid’ (pdf) wordt beknopt omschreven hoe de openbare bibliotheken kunnen bijdragen aan het beleid van de diverse overheden om hun communicatie met de burgers steeds meer via de digitale weg te laten verlopen en toch die burgers die daar nog niet zo vaardig in zijn niet onderweg kwijt te raken, aldus de VOB.
De VOB zegt over de rol die de bibliotheek op dit gebied kan spelen onder andere: ‘De overheid kan de Bibliotheek als fysieke hulp voor de digitale overheid inzetten. De bibliotheek fungeert dan als plaats voor toegang, waar infrastructuur en computers beschikbaar zijn. De Bibliotheek helpt mee om digitale vaardigheden te ontwikkelen en om hulp te krijgen om digitale media en de digitale overheid te gebruiken.’
De VOB wijst op de inspanningen van bibliotheken op gebieden als mediawijsheid en aanleren van informatievaardigheden en digitale vaardigheden. In de notitie wordt in dit verband melding gemaakt van de reeds bestaande samenwerking tussen bibliotheken en onder andere Seniorweb en UWV waar het gaat om het bevorderen van digitale vaardigheden bij verschillende doelgroepen. Ook wordt het aanbod in het kader van DigisterkerOefenen.nl en Klik&Tik genoemd. Ten slotte wijst de VOB erop dat bibliotheken met organisaties als Seniorweb, ECP/ECN, Computerwijk, Digisterker en Digitale Stedenagenda samenwerken in het project Digitaal Hulpplein.
De VOB heeft aangegeven dit thema ook mee te nemen in de activiteiten en bij het opstellen van de ontwikkelagenda ‘Route 2020’.