Vlaams Instituut voor Archivering bewaart beeldopnames Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement zal zijn beeld- en geluidarchief voortaan laten bewaren door het Vlaams Instituut voor Archivering, VIAA. Beide partijen hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
Omdat veel oudere beeld- en geluidopnames in diverse Vlaamse instellingen en culturele organisaties dreigden verloren te gaan, richtte de Vlaamse Regering eind 2012 het Vlaams Instituut voor Archivering op. Doel van van dit instituut is de belangrijkste beeld- en geluidopnames van Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) en andere omroepen, overheidsdiensten, culturele instellingen, archiefdiensten, musea en dergelijke te digitaliseren, te bewaren en te ontsluiten voor het onderwijs, onderzoek of het brede publiek.
Ook het Vlaams Parlement zal zijn beeld- en geluidsopnames in bewaring geven bij VIAA. VIAA verbindt zich ertoe de beeld- en geluidsopnames van het Vlaams Parlement te digitaliseren, digitaal te bewaren en toegankelijk te houden. Bovendien zal VIAA ervoor zorgen dat de digitale bestanden ter beschikking staan van het onderwijs, onderzoek en het grote publiek.
De samenwerkingsovereenkomst loopt tot eind 2025 en wordt nadien automatisch telkens met een jaar verlengd.