Vlaams crowdfundingplatform voor boeken en letteren zoekt projecten

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) richten samen een crowdfundingplatform voor boeken en letteren op. Het platform zal dit najaar worden gelanceerd.

De organisaties roepen geïnteresseerde Vlamingen die een project in het boeken- of letterenveld willen laten financieren op om een plan in te dienen. Het kan onder meer gaan om plannen voor het uitbrengen van nieuwe boeken of conservering van oude werken.

Meer informatie via www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/crowdfunding/voorwaarden.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 5 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen