Vincent Robijn nieuwe voorzitter Memory of the World Comité Nederland

Vincent Robijn is de nieuwe voorzitter van het Unesco Memory of the World Comité Nederland, dat aandacht vraagt voor het belang en het behoud van documentair erfgoed in Nederland.

Daarnaast ondersteunt het comité voordrachten voor het internationale Memory of the World Register (en sinds 2022 het Nederlandse Memory of the World register), waarin documentair erfgoed met een uitzonderlijke betekenis voor de wereld is opgenomen. Documentair erfgoed trekt zich niets aan van landsgrenzen: zo werden de kronieken van prins Diponegoro voorgedragen door de Indonesische Nationale Bibliotheek én het Nederlandse KITLV, dat het originele manuscript van de Nederlandse vertaling beheert. Het comité stimuleert ook samenwerking tussen Nederlandse erfgoedinstellingen die met stukken in het register zijn vertegenwoordigd.

Robijn is historicus en archivaris en werkte bij diverse archiefinstellingen in verschillende steden, waaronder Rotterdam en Amersfoort. Op dit moment is hij directeur van de Collectie Overijssel, het regionaal historisch centrum Overijssel, in Zwolle en Deventer. Ook was hij een tijdlang redacteur van vakblad IP.

Foto: Grietje Mesman