VHIC en NDE samen verder met Leren Preserveren

Op 22 september zal de eerste gezamenlijke Leren Preserveren-editie plaatsvinden van VHIC Faculty en Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Beide partijen tekenden al dit voorjaar een intentieverklaring om de cursus onder te brengen in het aanbod van de VHIC Faculty. Daarnaast zullen ze gezamenlijk de content van Leren Preserveren doorontwikkelen. 

In 2017 lanceerde NDE de cursus Leren Preserveren om tegemoet te komen aan de behoefte van collectiebeherende instellingen aan kennis en competenties op het gebied van digitale duurzaamheid. De duurzame toegang tot digitaal erfgoed wordt bedreigd door gebrek aan actuele kennis en kunde, zowel op de werkvloer als op management- en directieniveau. De omslag van ‘analoog’ naar digitaal is in organisaties vaak nog gaande en niet alle medewerkers zijn zich voldoende bewust hoe informatie duurzaam op te slaan met zo min mogelijk risico op informatieverlies. De cursus is ontwikkeld om hierin verschil te maken en zal ook worden opgenomen in het curriculum van de leergangen die VHIC al op de markt brengt. Voor beide partijen is dit een start van een duurzame samenwerking die zich in de toekomst ook op andere vlakken zal gaan uitbreiden.

‘De afgelopen jaren heeft het NDE samen met het erfgoedveld tools ontwikkeld waarmee grote en kleine erfgoedinstellingen op een slimme manier met hun digitaal erfgoed kunnen omgaan’, zegt NDE-bestuursvoorzitter Arjan de Zeeuw. ‘Nu is het tijd voor de volgende fase. Het erfgoedveld neemt die instrumenten niet alleen in gebruik, maar gaat deze vanuit het netwerk ook beheren.’

Leren Preserveren is een online leeromgeving die voor iedereen gratis toegankelijk is. Daarnaast is er een driedaagse groepscursus voor medewerkers van erfgoedinstellingen.

Meer informatie vind je op lerenpreserveren.nl