Verwachte stijging uitgeversprijzen voor 2023 bekendgemaakt in EBSCO-rapport

EBSCO Information Services heeft onlangs de nieuwste editie van het Serials Price Projection Report uitgebracht, waarin te lezen is dat de verwachte effectieve stijging van de uitgeversprijzen van academische en medisch-wetenschappelijke publicaties voor 2023 3 tot 5 procent bedraagt voor digitale tijdschriften, 2 tot 3 procent voor digitale uitgeverspakketten, en 4 tot 6 procent voor printtijdschriften. 

EBSCO creëert het Serials Price Projection Report op basis van informatie van een groot aantal uitgevers en analyses van historische prijsinformatie. Het rapport wordt jaarlijks opgesteld om informatieprofessionals te helpen bij het nemen van budgetbeslissingen voor het komende abonnementsjaar. Het Serials Price Projection Report bekijkt marktdynamieken en gaat in op elementen die de wetenschappelijke informatiebranche beïnvloeden, waaronder economische factoren die van invloed zijn op uitgeversprijzen, valutaeffecten, open access en meer.

De blijvende effecten van Covid-19, aanhoudende problemen met de distributieketen en hoge inflatiepercentages beïnvloeden de uitgeverskosten. Daarnaast is de Amerikaanse dollar het afgelopen jaar sterker geworden ten opzichte van andere valuta, wat voor extra budgetdruk zorgt voor bibliotheken buiten de VS die publicaties kopen die in dollars zijn geprijsd. De trend richting open access-content wordt gezien als de snelst groeiende factor die het wetenschappelijke informatielandschap beïnvloedt.

De verwachte prijsstijgingen in het rapport komen voort uit nauwkeurige analyses. Aangezien de percentages in het rapport gebaseerd zijn op historische trends en huidige schattingen, is voorzichtigheid bij het gebruik ervan echter geboden, waarschuwt EBSCO. Een overzicht van de prijsstijgingen van de afgelopen vijf jaar vind je hier.