Verwachte prijsstijging abonnementen voor 2016 bekendgemaakt in rapport EBSCO

EBSCO verwacht dat de effectieve prijsstijging van uitgeversprijzen voor academische en medisch-wetenschappelijke tijdschriften voor 2016 gemiddeld 4 tot 6 procent zal bedragen. Dat blijkt uit het ‘2016 Serials Price Projections Report’ (PDF) van het bedrijf. EBSCO baseert zich op informatie die werd aangeleverd door een groot aantal uitgevers en op analyses van historische prijsinformatie. Het rapport wordt jaarlijks opgesteld om informatieprofessionals te helpen bij het nemen van budgetbeslissingen voor het aankomende abonnementsjaar.

Op het gebied van budgetontwikkelingen zijn er significante verschillen tussen landen, maar over het algemeen vormen verlagingen de trend. Binnen de Verenigde Staten lijken academische bibliotheekbudgetten enigszins te verbeteren, maar zelfs waar budgetten verhoogd worden zijn de stijgingen niet in lijn met de verwachte verhogingen in abonnementsprijzen. Het is voor bibliotheken dan ook van groot belang om iedere euro optimaal te benutten.
Bibliothecarissen richten zich daarom op analyses van het gebruik en de kosteneffectiviteit van de door hun aangeschafte content, waarbij over het algemeen een voorkeur bestaat voor elektronische content ten opzichte van print, en gebundelde content ten opzichte van individuele abonnementen. Een groot deel van bibliotheekbudgetten wordt uitgegeven aan elektronische uitgeverspakketten en ook de meeste grote uitgevers zijn gefocust op het verkopen van digitale gebundelde content.
Omdat de meeste wetenschappelijke uitgevers gevestigd zijn in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de eurolanden, zullen valutakoersen een negatieve invloed hebben op de koopkracht van klanten in landen waarvan de valuta verzwakt is ten opzichte van de dollar, de pond en de euro.
Hoewel de Serials Price Projections gebaseerd zijn op nauwkeurige analyses, is volgens EBSCO voorzichtigheid geboden bij het gebruik van deze percentages, aangezien deze gebaseerd zijn op historische trends en huidige schattingen. Zodra de economische situatie daar aanleiding toe geeft, wordt de informatie in het rapport bijgewerkt.