Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) presenteert Beleidsplan 2015-2018

SHB, het samenwerkingsverband van de 32 hogeschoolbibliotheken in Nederland, heeft het beleidsplan 2015-2018 bekendgemaakt. Het beleidsplan heeft als titel: ‘Kansen voor waardevol en gewaardeerd partnerschap met onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk’ en bevat vijf speerpunten, waaronder ‘vormgeving van strategisch partnerschap binnen het (inter)nationale krachtenveld’.

“De hogeschoolbibliotheken staan midden in veranderingen, zowel vanwege de toenemende digitalisering van de vakliteratuur, als ook de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven. Dit biedt vele kansen waar de hogeschoolbibliotheek in partnerschap met het onderwijs en onderzoek van de hogeschool de komende jaren op in wil spelen,” schrijft SHB-voorzitter Ria Paulides in een begeleidende brief bij het beleidsplan 2015-2018. Paulides noemt het een “ambitieus programma waarbij SHB ook nadrukkelijk aansluiting zoekt bij strategische partners om mee samen te werken en om samen een visie op de verdere toekomst te ontwikkelen”.
Het beleidsplan ‘Kansen voor waardevol en gewaardeerd partnerschap met onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk’ (pdf) heeft vijf speerpunten:
  • Verbetering van kwaliteit, kwantiteit en toegankelijkheid van kennis
  • Versterking en profilering van de in- en externe positie van de hogeschoolbibliotheek als partner in onderwijs en onderzoek
  • Vormgeving van strategisch partnerschap binnen het (inter)nationale krachtenveld waarin bibliotheken voor hoger onderwijs zich manifesteren
  • Vergroting van expertise in de teams van de hogeschoolbibliotheken
  • Fungeren en bekend staan als innovatief platform met aanjagend vermogen.
”In de titel van dit beleidsplan staat het woord ‘partnerschap’. Dat woord is gekozen vanuit de overtuiging dat de bibliotheek heel dicht bij het onderwijs en onderzoek van de hogeschool staat en dat de informatieprofessionals daaraan een waardevolle en gewaardeerde bijdrage kunnen leveren,” zo valt te lezen in het voorwoord van het beleidsplan. ”De digitalisering biedt kansen vanwege de nieuwe mogelijkheden van technische connectie. De menselijke kant van connectie zit in het partnerschap en de synergie die daarmee bereikt kan worden. Het SHB is landelijk gezien een partij die steeds vaker wordt benaderd om mee te denken over de kennisinfrastructuur. Die lijn zetten we door in de activiteiten rondom de belangenbehartiging. Daarnaast bevorderen we de actieve samenwerking binnen de hogeschoolbibliotheken en houden we elkaar door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen op de hoogte. Dit beleidsplan zal leidraad en inspiratiebron zijn om de komende periode aan de slag te gaan.”