Versnelde adoptie van AI kan volgens onderzoek Nederlandse economie 230 miljard opleveren

Versnelde adoptie van kunstmatige intelligentie (AI) in het Nederlandse bedrijfsleven biedt een enorm economisch potentieel. AI kan de Nederlandse economie tegen 2030 een toegevoegde waarde van 230 miljard euro opleveren. Cruciaal is wel dat de digitale vaardigheidskloof wordt gedicht.

Dat blijkt uit onderzoek van Strand Partners in opdracht van Amazon Web Services (AWS) onder duizend Nederlandse bedrijven en duizend consumenten. Belangrijke voorwaarde is om het huidige jaarlijkse tempo van AI-adoptie (+38 procent in 2023) vast te houden. Maar veel bedrijven wijzen op het tekort aan digitale vaardigheden onder medewerkers. Dat kan een rem zetten op deze groei. Er is gemiddeld zo’n zes maanden nodig om gekwalificeerd personeel te vinden.

Nederland is een koploper als het gaat om het realiseren van de ambities die de Europese Commissie in het Digital Decade policy program heeft gesteld. Inmiddels zetten vier op de tien bedrijven AI in, waarmee Nederland veel hoger scoort dan het Europese gemiddelde (33 procent). Hiermee ligt Nederland volledig op koers om de EU-doelstelling te halen dat tegen 2030 driekwart van de bedrijven AI gebruikt.

Steeds meer Nederlandse bedrijven zijn zich bewust van de kansen die AI biedt. Zo zegt 83 procent dat AI hen in staat stelt een hogere omzet te realiseren. Ook worden kostenbesparing en verhoogde efficiëntie genoemd als voordelen. Daarnaast is driekwart ervan overtuigd dat de inzet van AI hun sector de komende vijf jaar ingrijpend zal veranderen.

Ook burgers onderkennen het potentieel van AI. Uit het onderzoek blijkt dat de helft gelooft dat AI kan helpen maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, aan te pakken.

Gebrek aan digitale vaardigheden staat groei in de weg

Bedrijven geven aan belemmerd te worden in AI-investeringen. De overheid zou heldere wettelijke kaders moeten scheppen om innovatie stimuleren. Zo zegt bijna een kwart van de ondervraagde bedrijven dat compliance en juridische onzekerheden hen ervan weerhouden digitale technologieën in te voeren.

Daarnaast hebben medewerkers vaak geen of onvoldoende digitale vaardigheden, zoals het maken van back-ups van gegevens, online onderzoek en het gebruik van documenten en spreadsheets. Slechts 8 procent geeft aan gemakkelijk gekwalificeerd personeel te kunnen vinden. In de rest van Europa geldt dit voor bijna een op de vijf bedrijven.

Onvoldoende toegang tot kwalitatief digitaal onderwijs

Slechts 15 procent van de Nederlandse burgers vindt dat er voldoende toegang is tot kwalitatief goed digitaal onderwijs. Zes op de tien personen zeggen dat zij zich digitale vaardigheden grotendeels zelf hebben aangeleerd.