Veel discussie tijdens IFLA-WLIC 2023 over Dubai 2024: ‘Kernwaarden bibliotheek aangevallen’

Voordat het World Library and Information Congress (WLIC) van de IFLA van start ging, was er al veel discussie over de volgende editie die in Dubai wordt gehouden, maar tijdens het congres zelf in Rotterdam (21-25 augustus) barstte behoorlijk de bom.

Al eerder hadden Brazilië, Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten, Noorwegen, Nederland en België gemeld in 2024 niet naar Dubai af te reizen vanwege de schendingen van de rechten van lgbtqia+-personen, de censuur en de slechte positie van vrouwen. Diverse organisaties zoals de VOB, KB en VVBAD lieten een luid protest horen. Ook op sociale media kwamen er heftige reacties op het besluit dat de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) nam terwijl 68 procent van de IFLA-leden tegen was. Tot woede van velen ging het IFLA-bestuur akkoord met de voorwaarden van de regering in Dubai dat lgbtqia+-kwesties niet op het programma mogen staan en dat het lgbtqia+-comité van IFLA niet welkom is.

Buttons met regenboogvlag

Frank Huysmans, hoogleraar Information Society aan de UvA, op LinkedIn: ‘Hoe het bestuur voor de conferentie van volgend jaar akkoord heeft kunnen gaan met deze eis van Dubai, die tegen alles ingaat waar de bibliotheek voor staat, is een raadsel.’ Garrelt Verhoeven van de Universitaire Bibliotheken Leiden in de Volkskrant van 23 augustus: ‘Onze kernwaarden worden aangevallen: vrijheid van meningsuiting en inclusiviteit. De bibliotheek moet een veilige haven voor iedereen zijn.’ Fenna IJtsma, eveneens van de Universitaire Bibliotheken Leiden, besloot als protest honderd buttons te maken van een regenboogvlag met een boek erop, die grif werden gedragen.

Slap excuus

Het slappe excuus voor Dubai van Barbara Lison, president van IFLA, die meldde dat ‘je niet bang hoeft te zijn zolang je je aan de regels van het land houdt’, werd door de bezoekers niet bepaald serieus genomen. Tijdens de algemene ledenvergadering kwam de Scandinavische delegatie met een actie en diende een motie in om volgend jaar de ledenvergadering níét in Dubai te houden. Verhoeven in de Volkskrant: ‘Ze hadden een maas in de statuten gevonden. De grond voor het bezwaar was dat niet alle leden aanwezig zouden kunnen zijn vanwege de uitsluiting van lgbtqia+ in Dubai. De motie is in meerderheid aangenomen.’

(Bron: Volkskrant/VOB/KB/VVBAD/IFLA/Bibliotheekblad)