Inschrijven voor scriptieprijs Responsible Internet mogelijk tot 18 september

SIDN fonds, Mijndomein, Freedom Internet en KHMW (Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen) zijn voor de internetscriptieprijs op zoek naar de beste scripties op het gebied van responsible internet. Aanmelden kan tot 18 september 2023.

Het internet heeft zich dusdanig ontwikkeld dat de vraag zich voordoet of het na vijftig jaar niet aan grondige herziening toe is. Niet alleen het ontwerp, maar ook de governance ervan staat ter discussie. In deze context is ook steeds meer behoefte aan wetenschappelijke inzichten en denkkracht over hoe het internet van de toekomst eruit zou moeten zien en hoe we dit op een verantwoorde manier kunnen vormgeven, zodat het veiliger, toegankelijker en beter is ingericht voor iedereen.

De vier partijen roepen iedereen op die een masterscriptie (academisch jaar 2022/2023) heeft geschreven op het gebied van responsible internet. Scripties mogen afkomstig zijn uit verschillende vakgebieden, zoals technische wetenschappen, kunstmatige intelligentie of data science, maar ook uit het juridische of economische domein of de maatschappij- en geesteswetenschappen. Aangezien de ontwikkelingen van het internet steeds meer vragen om een interdisciplinaire aanpak komen interdisciplinaire scripties in het bijzonder in aanmerking voor de prijzen.

De eerste prijs bedraagt 2000 euro, de tweede prijs 1000 euro. De prijzen worden op 27 november dit jaar uitgereikt tijdens de Young Talent Awards van de KHMW. Kijk voor meer informatie op de website van de KHMW