Het Utrechts Archief sluit aan op e-Depot

Op 9 juli is Het Utrechts Archief aangesloten op het e-Depot van het Nationaal Archief. Na het Noord-Hollands Archief en het Historisch Centrum Overijssel is dit het derde Regionale Historische Centrum dat aansluit.

Het e-Depot is de landelijke infrastructuur voor het beheer van digitale overheidsinformatie. De Rijksoverheid wil vanaf 2017 namelijk volledig digitaal met de burger kunnen communiceren. Daarbij is het belangrijk dat informatie duurzaam wordt opgeslagen en toegankelijk is voor zowel ambtenaren als burgers. Dat kan in het e-Depot.

Het e-Depot wordt ontwikkeld door overheden en archieven in het innovatieprogramma Archief2020 en Digitale Taken Rijk. Na Utrecht zullen alle Regionaal Historische Centra en de andere provincies volgen. Zo ontstaat er een landelijk dekkend netwerk voor het bewaren van Rijksoverheidarchieven en die van decentrale overheden. De gemeente Utrecht en Het Utrechts Archief hebben al succesvolle pilots met deze vorm van digitaal archiveren afgerond. De provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein gaan deze zomer aan de slag met het e-Depot.