Universiteiten, hogescholen en SURF werken samen aan open leermaterialen

Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen en SURF hebben op 8 maart de Verklaring Digitale en Open Leermaterialen ondertekend. Hierin spreken ze af dat ze gezamenlijk gaan werken aan het maken, delen, hergebruiken en inkopen van leermaterialen. 

Open leermaterialen zijn gedefinieerd als vrij toegankelijk voor studenten en docenten. Met de verklaring willen de drie partijen dat leermaterialen die met publiek geld tot stand zijn gekomen vrij en publiek toegankelijk zullen zijn en blijven. Docenten krijgen erkenning voor hun rol als onderwijsontwikkelaar en maken gebruik van elkaars materialen en expertise. Studenten krijgen eenvoudiger, breder en kosteloos toegang tot kwalitatief goede leermaterialen. ‘Dat draagt bij aan de kwaliteit, de toegankelijkheid en de doelmatigheid van het onderwijs.’ De verklaring sluit nauw aan bij de zorgen over de publieke waarden die in het geding kunnen komen door de toenemende invloed van de grote techbedrijven. 

Data en privacyaspecten

De samenwerking betreft ten eerste een betere coördinatie op de verdere ontwikkeling van open leermaterialen en de ontwikkeling van een infrastructuur om die te kunnen delen. In de tweede plaats wordt gewerkt aan de samenwerking tussen onderwijsinstellingen in het maken van afspraken met commerciële aanbieders van leermaterialen over eigenaarschap van data en privacyaspecten. 

Het opstellen van de verklaring gebeurde op basis van het ontwerp van voormalig onderwijsbestuurder Huib de Jong.