Unesco-leerstoel AI & Data Science bij De Haagse Hogeschool

‘Artificial Intelligence and Data Science for Society’ is de naam van de leerstoel die Unesco onlangs heeft toegekend aan De Haagse Hogeschool. Lampros Stergioulas is de leerstoelhouder. Als lector Data Science doet hij al geruime tijd praktijkgericht onderzoek en ontwikkelt hij onderwijs op het gebied van AI en data science rondom maatschappelijke thema’s. 

‘Als Unesco-hogeschool dragen wij bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen die op de strategische agenda van Unesco staan. Met AI en data science gaan technologische ontwikkelingen en duurzame ontwikkelingsdoelen hand in hand; deze onderwerpen en hun samenhang krijgen een steeds centralere rol in ons onderzoek en onderwijs. De leerstoel is daar een belangrijke volgende stap in’, aldus Elisabeth Minnemann, voorzitter van het college van bestuur van De Haagse Hogeschool.

Het lectoraat is onderdeel van het kenniscentrum Health Innovation, dat sociale en technologische innovaties inzet om de gezondheid van burgers te bevorderen. Stergioulas’ ambitie is ‘een onderzoeks- en onderwijsprogramma van wereldniveau opzetten om mens- en praktijkgerichte AI en data science te ontwikkelen’. De Haagse Hogeschool brengt, naast het Unesco-netwerk, lokale en internationale strategische partners bij elkaar uit het eigen kennisnetwerk, de industrie en de overheid.

Een goede ‘AI-samenleving’

Hoewel AI en data science voor vooruitgang in onze samenleving kunnen zorgen, brengt dit ook een belangrijk ethisch aspect met zich mee. Stergioulas: ‘De héle samenleving moet kunnen profiteren van deze vooruitgang. Opkomende AI-technologieën moeten onze samenlevingen en de mensheid als geheel ten goede komen. Wij werken daarom mee aan de internationale ontwikkeling van ethische kaders voor AI. Samen een goede “AI-samenleving” creëren, dat is het doel. Dat is ook een prioriteit van Unesco.’

De leerstoel is voor vier jaar aan De Haagse Hogeschool toegekend. Unesco kan deze termijn telkens opnieuw met vier jaar verlengen. Het is de bedoeling dat Stergioulas dit jaar zijn officiële inauguratiespeech houdt als leerstoelhouder. Hij zal dan de leerstoel introduceren en dieper ingaan op de inhoud van het onderzoeks- en onderwijsprogramma.

Lampros Stergioulas