Uitbreiding BoekStart en Bibliotheek op school via Masterplan basisvaardigheden

Bibliotheken krijgen 74 miljoen euro vanuit het Masterplan basisvaardigheden om meer scholen en kinderopvanglocaties te laten profiteren van BoekStart en de Bibliotheek op school. Mariëlle Paul (demissionair minister Primair en Voortgezet Onderwijs) en Gunay Uslu (demissionair staatssecretaris Media en Cultuur) hebben dat eind vorige maand tijdens een schoolbezoek bekendgemaakt.

In mei 2023 is door het ministerie van OCW bekendgemaakt dat er een vervolg komt op de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden 2022-2023 voor nieuwe locaties BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. In september 2023 heeft Stichting Lezen een aanvraag bij het ministerie ingediend voor de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden 2023-2024 en de komende twee schooljaren. Die aanvraag van in totaal 74 miljoen euro is toegekend. Stichting Lezen zal het geld de komende jaren verdelen over de participerende bibliotheken die het inzetten op scholen en kinderopvanglocaties in hun werkgebied.

Leesondersteuning

Concreet kunnen de komende drie jaar 1.800 kinderdagverblijven en scholen in het primair onderwijs, het vmbo, het praktijkonderwijs en het beroepsonderwijs voor het eerst gaan samenwerken met de bibliotheek via BoekStart en de Bibliotheek op school. Daarnaast kunnen ruim 6.000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek verder uitbouwen. Zij krijgen (extra) ondersteuning van leesconsulenten. Deze deskundigen helpen leerlingen bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een boek dat bij hen past, ondersteunen bij het organiseren van leesactiviteiten en adviseren schoolteams over wat er nodig is om leerlingen sneller een boek te laten pakken.