TNO, SURF en NFI ontwikkelen eigen open taalmodel: GPT-NL

Nederland gaat een eigen open taalmodel introduceren, GPT-NL, ‘ter versterking en bestendiging van de digitale soevereiniteit’. Non-profitpartijen TNO, NFI en SURF gaan het samen ontwikkelen om zo een belangrijke stap te zetten richting transparant, eerlijk en toetsbaar gebruik van AI naar Nederlandse en Europese waarden en richtlijnen en met respect voor het eigenaarschap van data.

Nederland zet hiermee een belangrijke stap in de ontwikkeling van publieke expertise en ervaring op het gebied van generatieve AI-taalmodellen, zo stellen de partijen. Een eigen open taalmodel verstevigt de expertise op het gebied van dit onderwerp en betekent daarnaast een stimulans voor onderzoek en innovatie op het vlak van AI.

Virtuele faciliteit

GPT-NL wordt een virtuele faciliteit die openstaat voor partners die met data en kennis eraan willen bijdragen of die toepassingen willen ontwikkelen op basis van GPT-NL. Zo kan het worden ingezet binnen academische instellingen, maar ook door onderzoekers en overheden. Het stelt hen in staat taalmodellen, inclusief specifieke toepassingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, onderwijs, dienstverlening en talrijke andere domeinen, te onderzoeken en uit te proberen. Zo draagt GPT-NL bij aan meer openheid, transparantie en bescherming van de dataprivacy van gebruikers.

Tweefasenplan

De uitvoering van het plan bestaat uit twee fasen. In het eerste jaar staat de concrete ontwikkeling van het Nederlandse taalmodel centraal, waarbij ook de academische sector actief zal worden betrokken. De vervolgfase is die van exploitatie, waarbij voor de voorziene computerkracht een connectie met de nationale supercomputer zal worden gemaakt. Voor de realisatie van GPT-NL is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 13,5 miljoen euro toegezegd.