De trends op Enterprise Search Summit New York

Jon Peter van den Oever bezocht op 21 en 22 mei Enterprise Search Summit in New York. Hij doet verslag van de trends.

Door: Jon Peter van den Oever

Filteren relevante zoekresultaten

Er is een groeiende behoefte in de markt aan faceted en semantisch zoeken. Het filteren van de zoekresultaten, gemakkelijk navigeren en invloed op de relevantie worden door de bezoekers als zeer belangrijk ervaren. Vele bezoekers hebben ervaring met zoekmachines als Autonomy (HP), Velocity, Vivisimo (IBM), Lucene, Coveo, Google Search Appliance, FAST en Search Server (Microsoft). Een groot aantal organisaties gebruikt zelfs meerdere geïntegreerde zoek- en contentmanagementoplossingen. Dat bleek tijdens een interactieve sessie van Martin White (spreker, auteur), waarin kennis en ervaringen met enterprise search werden gedeeld.

De meeste Amerikaanse bezoekers vinden een Return On Investment (ROI) nooit matchen met de werkelijkheid. Een businesscase voor zoeken is bijzonder lastig te maken omdat de winst van zoeken vaak alleen in tijd is uit te drukken. De meeste projecten zijn technologie-gedreven en gaan voorbij aan de business needs van de organisatie. Arrogantie, zowel door leveranciers als IT-consultants, wordt als een grote belemmering gezien voor de keuze van het product en de implementatie.

Marktonderzoek EU en VS

Dit werd bevestigd in een presentatie van FindWise, dat in 2012 een groot marktonderzoek heeft gehouden onder Amerikaanse en Europese bedrijven. Circa 50% van de respondenten ondervindt grote problemen met zoeken. In 2011 was dat nog 63%. Al gaat het dus iets vooruit, het zijn nog steeds verontrustende cijfers. Veel bedrijven stappen na twee tot vier jaar over op nieuwe zoektechnologie en raken verdwaald in migraties, upgrades, maatwerk en het onderhouden van metadata. Veel kosten worden gemaakt in interfacing (connectoren) met de te indexeren gegevensverzamelingen, multiplatform zoeken en support.

Er waren op Enterprise Search Summit in New York verder geen Nederlandse bezoekers of leveranciers. Volgens Martin White ook niet op de ESS London, die een week eerder plaatsvond. Een paar jaar geleden was dat wel het geval. Een marktsignaal?

Opvallend genoeg waren wel een aantal Duitse leveranciers, zoals IntraFind (Lucene), SAP, Q-Sensei en Raytion, aanwezig. Echter, geen Microsoft- of Google-vertegenwoordiging, wel HP Autonomy, Coveo, Recommind, Found en ‘kennismanagement-trendsetter 2012’ Discover Technologies.

Nieuwe nicheplayers zullen marktsegmenten afpakken van de grote leveranciers, omdat bezoekers en gebruikers zich volgens Stephen Arnold (spreker) grote zorgen maken over de verschillende overnames van zoekmachines die  in de afgelopen jaren door de grote IT-bedrijven zijn gedaan. Zo is FAST nu volledig met Search Server geïntegreerd in Microsofts SharePoint 2013 – en bestaat als zodanig niet meer. Vivisimo is door IBM opgekocht en Autonomy door HP. Dit laat onverlet dat organisaties goed moeten nadenken voor welke producten ze kiezen aangezien record- en documentmanagement ook zo’n beetje gedomineerd gaan worden door deze grote spelers.

Gebruikers centraal

Continue analyse van de top queries is, volgens keynotespreker en LinkedIn-directeur Daniel Tunkelang, de manier om de gebruikers beter te bedienen en te begrijpen. We moeten waken voor technologische arrogantie en de gebruikers altijd vragen wat ze willen: ‘not all queries are created equal in difficulty’.

Verder waren er veel vragen over SharePoint 2013 en de geïntegreerde search engine FAST. Statefarm is een van de eerste grote organisaties in de VS met een SharePoint 2013-migratie met meer dan 100.000 gebruikers. De organisatie is veel met Microsoft opgetrokken om te komen tot een goede implementatie.

SharePoint 2013 en FAST

Jill Hannemann van Portal Solutions en SharePoint deskundige liet duidelijk weten dat het zoeken binnen SharePoint eindelijk verbeterd is ten opzichte van de 2007- en 2010-versie maar dat alleen de belangrijkste zoekfunctionaliteit van FAST voor zo’n 80% in SharePoint 2013 geïntegreerd is. FAST bestaat niet meer, dus gebruikers moeten migreren naar SharePoint 2013 of kiezen voor een ander product. Veel organisaties, zo ook in Nederland, staan voor deze keuze: kiezen we voor geïntegreerd zoeken of voor een aparte zoekmachine?

Interessant om op te merken is dat gebruikers veel expertise en kennis hebben opgebouwd over de zoekproducten, functionaliteit en de technologie an sich. Hier zouden leveranciers en implementatiepartners veel meer gebruik van moeten maken, maar helaas is dat niet het geval. Dit biedt weer kansen voor nieuwe ontwikkelingen en producten, zodat de enterprise search-markt voorlopig nog in beweging blijft.