De informatiespecialist in het zorglandschap 2020

Op 23 mei vond het congres ‘Professional vindt Professional’* plaats. In het Koetshuis van de Nyenrode Business Universiteit (Breukelen) deelden informatiespecialisten, leidinggevenden, (leerhuis)managers en wetenschappers samen hun visie op de rol van de informatiespecialist in het zorglandschap in 2020. Een verslag in vogelvlucht.

Door: Ingeborg van Dusseldorp

Ambitie

De informatiedienstverlening zal in 2020 volledig geïntegreerd zijn in de zorgprocessen en zal worden gepersonaliseerd en op maat aangeboden. Het is de informatiespecialist die deze integrale functie vervult in de waardeketen van de zorgorganisaties.

Domeinen

Om deze ambitie te verwezenlijken is het essentieel de domeinen te benoemen waarin de informatiespecialist zich begeeft. Het gaat het om: de patiëntenzorg, het onderwijs, de wetenschap en het management. Grote domeinen in een zorglandschap, waarin het informatielandschap, het speelveld van de informatiespecialist, een cruciale verbinding vormt aldus Jan Hendriks, mld mba mhcm.

Ontwikkelingen

Naast het benoemen van de domeinen is ook het volgen van de ontwikkelingen op de verschillende gebieden van wezenlijk belang. Prof.dr. Joep Dörr belicht de rol van de informatiespecialist in het onderwijs. Hij constateert dat artsen moeite hebben met het vinden van het beste bewijs. Veelal wordt in de praktijk bewijs aangevoerd in de vorm van: “dat doen we toch altijd zo, of “tien jaar geleden hadden we precies zo’n geval”, aldus Dörr. Betrokkenheid van de informatiespecialist in onderwijsprogramma’s, bijvoorbeeld ter ondersteuning van het toetsinstrument de CAT (Critical Appraisal of a Topic), is zeer gewenst.

Ook de wetenschap heeft de informatiespecialist nodig, benadrukt prof.dr. Adraan Honig. Hij/zij heeft een rol ‘als geheugen van het ziekenhuis/onderzoeksbedrijf’. Honig: “Denk bijvoorbeeld aan retrospectief onderzoek en het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier).”

“Believe in what you do. Do what you believe in.” Deze boodschap geeft dr. Jelle Prins de congresbezoekers mee. Waar geloof je in, waar sta je nu, en waarover ben je bevlogen? Ons werken verandert en wij moeten daarin meebewegen. Je kunt een businesscase schrijven, maar als je niet gelooft in je eigen product, zal een organisatie het niet positief ontvangen.

Virtual Learning Community

De dag werd afgesloten met de lancering van een zogenaamde VLC (Virtual Learning Community), een platform op het internet waar we met elkaar als informatieprofessionals onze visie verder vorm kunnen geven en waar gewerkt wordt aan een co-creatie van business cases. Samen op weg naar 2020, samen op weg naar de toekomst.

* Het congres werd georganiseerd door de werkgroep kwaliteit van de BMI: Johannes Belt, Eugenie Delvaux, Hubert Diemel, Ingeborg van Dusseldorp en Miebet Wilhelm.

De lezingen van de dag en de positioneringspaper zijn te vinden op www.bmi-online.nl.

Enkele managers over het congres:

“Een inspirerende dag. Ik zie nieuwe kansen voor onze Academie.” Jelle Prins, decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden

“Een interessante en goed georganiseerde dag. Na dit programma heb ik een beter beeld van de informatiespecialist en zie ik het nut van deze functie voor de ziekenhuisorganisatie.” Ron Wilms, teamleider ZMCAcademie