Top-3 Bibliotheektrends 2014

Door: Frank Huysmans

1 Minder uitlenen, meer netwerken

Lezen en lenen zijn geen doelen op zich maar een middel om te leren, te ervaren, ontroerd of geamuseerd te worden. Bibliothecarissen treden meer naar buiten, stellen zich op als culturele ondernemers en brengen lokale organisaties, initiatieven en burgers met activiteiten in aanraking met hun (thema)collecties.

2 Minder content, meer context

Om financiële en juridische redenen wordt het lastiger om representatieve collecties te bouwen en te onderhouden. Door slim gebruik van metadata en bronnen op het web plaatsen bibliothecarissen boeken en andere materialen sterker in context: tijdperk, (sub)cultuur, stroming, genre.

3 Minder in het eigen belang, meer in het algemeen belang

Subsidies voor bibliotheken nemen af, wat een defensieve reflex tot gevolg heeft. Niettemin dringt het besef door dat niet het voortbestaan van de bibliotheek centraal moet staan, maar de functies die de bibliotheek vervult voor de maatschappij, voor organisaties en voor individuele burgers.

Frank Huysmans is redacteur van InformatieProfessional, bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap aan de UvA en zelfstandig onderzoeker en adviseur.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 9 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen