Toezichthouders SDT breiden samenwerking in digitaal toezicht uit

digitaal toezicht

Het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) zal twee extra Kamers oprichten voor het afstemmen van toezicht op online platforms en op kunstmatige intelligentie. 

Bij deze Kamers zullen ook andere toezichthouders worden betrokken dan de leden van het SDT, dat in oktober 2021 werd opgericht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het Commissariaat voor de Media (CvdM) om de handhaving in de digitale sector te coördineren en kennis en ervaring op dit gebied te bundelen. De eerste twee resultaten van deze bundeling zijn onlangs gepubliceerd: de gezamenlijke uitgangspunten over effectieve online informatieverstrekking en de uitgangspunten voor online kindermarketing. Het vervolg hierop is een gezamenlijk onderzoek van de betrokken toezichthouders naar transparantie bij influencers.

Effectiviteit verstrekte informatie

De vier toezichthouders zien er elk vanuit hun eigen taken op toe dat bedrijven en organisaties die actief zijn in de digitale sector hun afnemers tijdig en volledig informeren. Deze informatie is bedoeld om mensen te helpen verstandige keuzes te maken. ‘Dankzij gedragsonderzoek weten we dat mensen bijvoorbeeld maar een beperkte hoeveelheid informatie kunnen verwerken. Meer informatie betekent dus niet automatisch meer bescherming’, zegt Martijn Snoep, voorzitter van het SDT en bestuursvoorzitter van de ACM. ‘Daarom hebben we als toezichthouders uitgangspunten geformuleerd zodat organisaties in het ontwerp van hun informatie rekening houden met de effectiviteit van de verstrekte informatie.’

Meer hierover lees je hier.