Toetsingsmodel Informatiehuishouding Erfgoedinstellingen gelanceerd

DEN heeft samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) het Toetsingsmodel Informatiehuishouding Erfgoedinstellingen ontwikkeld. Met deze online zelftest kunnen erfgoedinstellingen testen in hoeverre de eigen collecties zichtbaar, bruikbaar en houdbaar zijn.

Hoe werkt het toetsingsmodel?

Een erfgoedinstelling maakt een profiel aan op toetsingsmodel.nl en doorloopt  een aantal criteria die zijn gekoppeld aan de drie ambities van het NDE:

  • Zichtbaar (hoe zichtbaar zijn mijn digitale collecties?);
  • Bruikbaar (hoe zijn mijn digitale collecties aan die van anderen verbonden?);
  • Houdbaar (hoe duurzaam is de bewaring van mijn collecties?).

Als alle criteria zijn doorlopen, wordt er een eindrapport gegenereerd met daarin een overzicht, gevisualiseerd in een spingrafiek, van hoe er is gescoord per ambitie. Voor de punten waar nog verbetering mogelijk is krijgt de gebruiker een advies hoe deze verbetering kan worden gerealiseerd.

Wat kun je ermee?

Het eindrapport kan de instelling helpen op een aantal punten. Ten eerste geeft het een indicatie van wat de organisatie nog kan doen om tot de optimale situatie te komen. Ten tweede kan het een basis bieden voor nieuw informatiebeleid. Tenslotte geeft het een indruk van hoe de instelling zich verhoudt tot de Nationale Infrastructuur die aan de basis van het NDE-programma staat. Het toetsingsmodel is geen keurmerk, maar geeft slechts een indruk van hoe de instelling heeft gepresteerd.

Aansluiting bij het Netwerk Digitaal Erfgoed

De genoemde drie ambities sluiten nauw aan bij de drie ambities van het NDE: het zichtbaar, houdbaar en bruikbaar maken van digitaal erfgoed. Het Toetsingsmodel is gefinancieerd vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en is een van de eerste concrete NDE-resultaten.

(bron: DEN)