Tilburg Law School investeert in data science

Tilburg Law School heeft 13 jonge onderzoekers aangetrokken die tussen september 2016 en februari 2017 beginnen met vernieuwend promotieonderzoek, bijvoorbeeld naar de rol van het recht in het gebruik van big data. Met de investering is ongeveer 2,5 miljoen euro gemoeid.

Vier van de promotieprojecten zijn gewijd aan data science, een speerpunt van Tilburg University waar Tilburg Law School tot 2020 jaarlijks 100.000 euro in wil investeren. Zo zal onderzoek gedaan worden naar de regulering van Intelligent Personal Robots, de omgang met big data analytics in het strafrecht en de gegevensbescherming van datagestuurde lichaamsdelen door middel van neurotechnologie.

Ook de andere onderzoeksprojecten spelen in op veranderingen in de samenleving die illustreren waar de nationale en internationale wetgeving hiaten vertonen. Ze laten tevens zien hoe de beroepspraktijk voor juristen aan het veranderen is.

Mer informatienatie over de promovendi en hun projecten is te vinden op www.tilburguniversity.edu

(bron: www.tilburguniversity.edu)