Themamiddag ‘Collecties en publieksbereik rond de Eerste Wereldoorlog’

Het Eemhuis in Amersfoort organiseert op 24 oktober 2014 een collectiedag rond het thema ‘Europeana 1914-1918’. Gezamenlijk zullen Digitale Collectie, Archief Eemland en Picturae in de middag een bijeenkomst organiseren voor de erfgoedsector, waarin ingegaan wordt op het verrijken en delen van collecties en op de veranderende rol van erfgoedinstellingen richting publieksbereik.

De middag gaat van start met een welkomstwoord van Alice van Diepen, directeur van Archief Eemland en Rob Weeda, projectmanager Belgenmonument. Vervolgens gaan Ad Pollé en Wiebe de Jager van Europeana in op het platform 1914-18, digitaal pan-Europees archief over de Eerste Wereldoorlog. Hierna vertelt Pieter Vijn van Beeld en Geluid over de stand van zaken rond de nationale aggregatie. Georges Elissen van Archief Eemland en Wim Karels van Picturae zullen ingaan op de steeds actievere rol die het publiek gaat spelen bij archieven en erfgoedinstellingen. Aan de hand van het geschiedenisplatform Het bewaren waard gaan zij in op publieksparticipatie en de mogelijkheden.

Na de pauze vertellen Elissen en Karels over collectieontsluiting middels crowdsourcing, met als case study VeleHanden. Gerard Raven, conservator van Museum Flehite en onderzoekster Jeanette Pors gaan in op het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de expositie ‘Belgen op de vlucht. Gastvrij Amersfoort 1914-1918’. Tot slot gaat het nieuwe Nederlandse coördinatiepunt voor de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog graag in gesprek met de aanwezigen over mogelijke rol en taken richting de sector als digitaal platform en netwerk. De middag wordt afgesloten met een borrel.

De dag is bedoeld voor vertegenwoordigers van archieven, musea en erfgoedinstellingen die geïnteresseerd zijn in nieuwe mogelijkheden om collecties te verrijken. Daarnaast instellingen met een collectie rondom de Eerste Wereldoorlog.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar sm.degunst@amersfoort.nl   o.v.v. themamiddag ‘Collecties en publieksbereik rond de Eerste Wereldoorlog’. Meer informatie via 033-4695014 of GHJ.Elissen@amersfoort.nl.