Terugkijken: Wikimedia Women Tech Storm

Van 10-12 mei 2018 organiseerde de gendergap-werkgroep van Wikimedia Nederland in de KB een initiatief voor meer gendergelijkheid onder programmeurs. Een terugblik. Plus een vooruitblik want Tech Storm part II staat in de startblokken.

Door: Denise Jansen, projectleider Wikimedia Nederland

In de wereldwijde programmeergemeenschap werken meer mannen dan vrouwen. Deze onevenwichtige balans, oftewel een gendergap, is ook aanwezig binnen de Wikimediabeweging. De gendergap-werkgroep van Wikimedia Nederland, de organisatie die in Nederland Wikipedia en andere vrije-kennisprojecten ondersteunt, werkt er sinds 2015 aan om meer informatie over vrouwen op bijvoorbeeld Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikidata te krijgen. Daarnaast zetten de werkgroepleden zich in voor het werven van nieuwe bijdragers van kennis in die projecten.

Dit jaar heeft de gendergap-werkgroep een nieuwe uitdaging opgepakt: het enthousiasmeren en werven van nieuwe vrouwelijke en non-binaire bewerkers die zich bezig willen houden met de techniek achter de Wikimedia-projecten.

Women Tech Storm in de KB

Van 10-12 mei 2018 organiseerden zij daarom in de Koninklijke Bibliotheek de eerste hackathon van Wikimedia Nederland die zich specifiek richtte op deelnemers die vrouw of non-binair zijn: de eerste Women Tech Storm. Het evenement was bewust kleinschalig en had een belangrijk sociaal karakter. De doelen waren tweeledig: deelnemers kennis laten maken met Wikimedia-projecten én kennisuitwisseling van technische vaardigheden.

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Women_Tech_Storm_2018_-_3.jpg

Deelnemers

Het uiteindelijke gezelschap bestond uit achttien deelnemers (geselecteerd uit 99 inschrijvingen) en negen trainers. Bij het selecteren van de deelnemers is op kennisniveau op gebied van coding en software én bekendheid met Wikimedia-projecten gelet. Niet voorzien was de internationale belangstelling – van over de hele wereld kwamen inschrijvingen. Mensen die in staat waren naar Nederland te reizen én voldeden aan de gestelde voorwaarden dongen mee naar deelname. Zo werd de werktitel ‘Vrouwen Tech Storm’ uiteindelijk omgedoopt in Women Tech Storm met deelnemers van verschillende achtergronden (twaalf nationaliteiten)

Workshops

Op basis van de door de deelnemers opgegeven informatie over kennisniveau en verwachtingen van de deelnemers zelf is het programma samengesteld. Er werden vijf workshops aangeboden: Commons tools/GWT, Wikidata 101, Wikidata & SPARQL en Mediawiki. Tussentijds was er ruimte voor gezamenlijk werken aan projecten én kon men deelnemen aan presentaties door de collectiespecialisten van de KB over de topstukken van de Koninklijke Bibliotheek.  

Uitkomsten

Er was genoeg te doen en genoeg te zien. We zijn onder de indruk van het enthousiasme van de deelnemers; hoe zij hun eerste stappen zetten binnen de Wikimedia-projecten. Als vanzelf vonden deelnemers elkaar en startten samenwerkingen op, of raakten zij geïnspireerd om zelf nieuwe projecten op te starten.

Een kleine greep uit de uitkomsten die bij de afsluiting gepresenteerd werden: een gebroken Wikidata-script werkt weer, nieuwe queries werden aangemaakt op Wikidata, bewerker 1Veertje heeft versterking gekregen in haar Video-Cat-Bot-project, de Sparql-kennis van een grote groep deelnemers is vergroot én een leuke bijkomstigheid: er is zelfs een Wikipedia-artikel geschreven op de Poolstalige Wikipedia.

Er werd ook wel zorg uitgesproken: “Ik ben zo geïnspireerd geraakt, hoe zorg ik ervoor dat ik de komende tijd niet alleen nog maar achter mijn laptop zit?”

De eerste resultaten van de evaluatie onder de deelnemers komen binnen. Veel respondenten zijn van plan om verder te gaan met hun opgedane WikiData-kennis. Wat meest wordt gewaardeerd is de open sfeer onder de deelnemers, de grote genderdiversiteit én het sociale karakter van deze Women Tech Storm.

Vervolg in november 2018: Tech Storm part II

Deze eerste Women Tech Storm was een pilot en er is een tweede TechStorm gepland in november 2018. Deze TechStorm part II moet inhoudelijk nog vorm krijgen, mede op basis van de ervaringen én de getoonde belangstelling in mei zal de insteek bepaald worden. Wat vaststaat is dat we zullen streven naar een genderdiverse groep deelnemers: zowel mannen, vrouwen én non-binaire mensen zullen worden uitgenodigd.

Wil je een seintje wanneer er meer bekend wordt over de TechStorm part II? Mail dan aan hackathon@wikimedia.nl en ontvang een mail wanneer er meer nieuws is.

(Foto: Michelle Boon (CC BY-SA 4.0))

Deze eerste Women TechStorm is mogelijk gemaakt door de inzet van de vrijwilligers. Grote dank aan de vrijwilligers van Wikimedia Nederland én aan Koninklijke Bibliotheek, die de Women TechStorm met open armen ontving.