Terug- en vooruitblik op digitale transitie in Nederland

Onlangs kwam de derde update van de Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) uit; de kabinetsbrede ambities en doelstellingen voor de digitale transitie in Nederland. Corona en de verkiezingen maken de update bijzonder; de NDS kijkt daarom terug op de afgelopen drie jaar en vooruit naar 2030.

  • De Nederlandse Digitaliseringstrategie 2021 download je hier.
  • De Toekomstverkenning Digitalisering 2030 download je hier.

Er is veel werk verzet om digitalisering verantwoord te benutten voor het Nederlandse verdienvermogen en de aanpak van maatschappelijke opgaven; voor de digitale overheid is daarbij de focus verschoven, zo valt er te lezen. ‘Niet langer staat de overheid zelf centraal, maar de maatschappelijke vraagstukken waar zij een oplossing voor moet bieden, of de levensgebeurtenissen waar zij een rol bij heeft.’
Zowel nationaal als in Europa zijn de fundamenten voor digitalisering verder op orde gebracht. Als belangrijke mijlpaal van de afgelopen jaren wordt onder andere de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevens (AVG) genoemd, maar ook het feit dat inmiddels 99 procent van de Nederlanders toegang heeft tot internet en de totstandkoming van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA).

Onbenutte kansen
Door corona is de digitale transformatie flink versneld. Tegelijkertijd zijn er nog veel kansen niet benut. Zoals de rol die digitalisering kan spelen bij de klimaattransitie, daar kan veel meer mee. Ook digitale soevereiniteit is een aandachtspunt, nu ook door corona steeds duidelijker wordt hoe afhankelijk Nederland en Europa zijn van digitale technologie en diensten die elders worden ontwikkeld.

Gesprek voeren
De update van de NDS kijkt eveneens vooruit naar de toekomst met de Toekomstverkenning Digitalisering 2030. Een doel is dat deze verkenning politiek, overheid, bedrijven, (kennis)instellingen en burgers helpt het gesprek te voeren over de vraag: wat willen we dat technologie/digitalisering voor onze samenleving doet? Daarnaast beschrijft ze een aantal relevante technologische trends, waaronder digitale valuta, virtuele leefwerelden en de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen.

Mogelijke toekomstbeelden
Op basis van de beschreven trends formuleren de onderzoekers vier verschillende beelden van de digitale toekomst. Daarin staan twee vragen centraal: welke actoren zijn leidend in de digitale transitie en welk doel dient het proces van digitalisering? Dit langetermijnperspectief helpt volgens de onderzoekers om keuzes te maken die vorm en richting geven aan de digitale toekomst. ‘Als dat niet gebeurt, dreigen we de digitale transitie passief te ondergaan. Er worden dan keuzes voor ons gemaakt, we lopen economische en strategische risico’s, en de kans is groot dat we straks leven in een wereld vol technologie die botst met onze waarden en normen.’


ECP| Platform van de InformatieSamenleving organiseert op maandag 31 mei (15-17 uur), in samenspraak met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid, het gratis webinar Richting geven aan digitale transitie. Hierbij komen onder andere de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021 en de Toekomstverkenning Digitalisering 2030 aan bod. Inschrijven kan via deze link.