Symposium Publieke informatie infrastructuur (WDE) op 29 november

Op 29 november organiseren CLARIAH en het Netwerk Digitaal Erfgoed in De Theaterloods (Radio Kootwijk) een symposium over de publieke informatie-infrastructuur. Drie sprekers laten hier hun licht op schijnen.

Wetenschaps- en erfgoedinstellingen richten zich steeds meer op digitale producten en diensten. In verschillende initiatieven bouwen zij mee aan onderdelen van een gemeenschappelijke publieke digitale informatie-infrastructuur. Maar hoe robuust  zijn die initiatieven eigenlijk? En ligt het ontwikkeltempo van publieke digitale diensten hoog genoeg om de grote spelers op het web bij te houden? Een breed gedragen visie als kader voor zulke initiatieven lijkt te ontbreken. Een gevolg hiervan is dat de publieke digitale infrastructuur kwetsbaar en vaak weinig duurzaam oogt.

Nieuwe visies

In april 2019 publiceerde Commons Network de visie ‘Shared Digital Europe’ dat nieuwe kaders voor Europees digitaal beleid schets. Dit visiedocument pleit voor een veelomvattender kader voor een Europees digitaal beleid gericht op een rechtvaardige en democratische digitale omgeving. ‘Invest in Open Infrastructure’ is een vergelijkbaar signaal uit het domein van de wetenschap. Deze visie is opgesteld door Open Infrastructure, een breed gedragen coalitie voor ondersteuning van open wetenschap, onderzoek en educatie.

Rol wetenschaps- en erfgoedinstellingen

De digitale onderzoeksinfrastructuur CLARIAH en het Netwerk Digitaal Erfgoed zetten in op brede samenwerking rondom publieke, digitale infrastructuren. Maar kunnen we de rol van onze organisaties duidelijker definiëren op basis dergelijke visies? En wat betekent het voor onze ambities op het gebied van beleid, technologie, organisatie en financiering om een publieke infrastructuur ook in de toekomst te borgen?

Tijdens het symposium gaan we hierover met elkaar in gesprek. Drie sprekers geven, ieder vanuit hun eigen perspectief, een prikkelende inleiding met stellingen waar het publiek op kan reageren. Sprekers zijn: Sophie Bloemen, medeoprichter en directeur van The Commons Network, Niels Baas, managing director NLZIET, en Ingrid Wijk, directeur Universiteitsbibliotheek Maastricht en bestuurslid UKB. We sluiten af met een panelgesprek tussen sprekers en aanwezigen in de zaal.

Programma en aanmelden

Wil je meer informatie over het precieze programma en de sprekers? Download het volledige programma-overzicht. Aanmelden kan hier (helemaal naar beneden scrollen).