KNVI onderschrijft Tada!-uitgangspunten

De KNVI zal tijdens Smart Humanity 2019, op 14 november a.s., het Tada – duidelijkheid over data-manifest ondertekenen. De Tada-principes worden in het komende jaar met de KNVI leden uitgediept.

In het Tada-manifest staan waarden opgenomen die volgens de grondleggers zouden moeten gelden in een digitaal verantwoorde steden. Maar ook overheden, bedrijven en andere organisaties uit andere regio’s kunnen het document gebruiken en ondertekenen.

Initiatiefnemers van Tada presenteren de principes van het manifest op 14 november 2019 tijdens Smart Humanity 2019. Bij dit thema staat de rol van de mens in de informatiemaatschappij centraal. Informatieprofessionals bewaken de ethiek en het welzijn van de mensheid in relatie tot de inzet van technologie en de gevolgen van opeenvolgende disruptieve golven in de maatschappij.

Informatieprofessionals meenemen in het debat

Informatieprofessionals hebben grote invloed op de wijze waarop met data wordt omgegaan. Vanuit het perspectief van gebruikers, programmeurs, ontwerpers. Bij de inrichting van systemen, het beheer, de beveiliging. Vanuit belangen, beleid, beloftes, verantwoordelijkheden en ambities. Meer en meer is er de roep om duidelijkheid over data. Met name in het publieke domein. In de samenleving. En in de stad.

Iemke Idsingh, voorzitter van de KNVI interessegroep Overheid & IT, herkent het Tada-manifest dan ook als zeer relevant: “De Tada-principes vormen voor de KNVI en haar individuele leden een interessante basis om over verstandig gebruik van data te kunnen debatteren en deze om te zetten in de praktijk van alle dag.”

Het blijft niet bij een ondertekening. De interessegroep wil antwoorden formuleren. In 2020 organiseert zij workshops om de uitgangspunten van Tada verder uit te werken. Naar praktisch bruikbare principes, met oog op ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.

Duidelijkheid over data vanaf het ontwerp

Of het nu gaat om inclusiviteit, transparantie, zeggenschap of legitimiteit – duidelijkheid over data moet van meet af aan bij het ontwerp en de inrichting van de informatiesamenleving worden meegenomen.

Douwe Schmidt van Bureau Tada is blij met de erkenning vanuit de beroepsgroep en moedigt de verdere uitwerking aan. “Informatieprofessionals staan vaak aan de basis van de implementatie van innovaties in het publieke domein. Zij dragen daarmee een grote verantwoordelijkheid om duidelijkheid te brengen in de invloed van hun oplossingen. Met de ondertekening zet de KNVI een belangrijke stap naar een verantwoorde digitale samenleving. Wij zijn altijd op zoek naar goede samenwerkingspartners en kijken er naar uit om samen met de informatieprofessionals te onderzoeken hoe we de principes praktisch en bruikbaar maken voor iedereen.”