Subsidie van Europese Commissie voor FAIR-project

De Europese Commissie kende vorige week een bedrag van 10 miljoen euro toe aan een consortium dat de FAIR-principes in de European Open Science Cloud (EOSC) gaat doorvoeren. Het project, waarin 28 partners uit tien Europese lidstaten samenwerken, wordt geleid door Ingrid Dillo, adjunct-directeur van DANS (Data Archiving and Networked Services). Het start op 1 mei 2022 en zal drie jaar duren.

Vindbare, toegankelijke, interoperabele en herbruikbare (FAIR) data zijn essentieel voor modern onderzoek. Dat geldt ook voor andere onderzoeksobjecten, zoals software, queries en workflows. De beschikbaarheid ervan bepaalt in hoeverre onderzoek herhaalbaar en controleerbaar is. Ook wordt nieuw onderzoek efficiënter als het gebruik kan maken van bestaande bronnen.

De EOSC wil Europese onderzoekers, bedrijven en burgers een betrouwbare en veilige omgeving bieden waarin ze data, tools en services kunnen publiceren, vinden en verbinden. Dat vereist bijvoorbeeld persistente identificatie van digitale objecten, gedeelde beschrijvingsstandaarden en open verbindingen tussen computers. De grootste uitdaging is echter om deze FAIR-principes breed geaccepteerd en geïmplementeerd te krijgen.

FAIR-IMPACT-project

Het project FAIR-IMPACT zal beproefde oplossingen in verschillende wetenschappelijke domeinen identificeren en de toepassing ervan in andere domeinen faciliteren, niet alleen voor data, maar ook voor andere research objects. Dit omvat de algehele FAIRificatie hiervan, van het toewijzen en beheren van identifiers, de semantische beschrijving van de objecten, tot en met het interoperabel en herbruikbaar maken.