Studiemiddag De Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) voor bibliotheken

FOBID en het ministerie van BKZ organiseren op 17 november in Den Haag een studiemiddag over ‘De Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) – Wat moet de bibliotheek ermee?’. 
 
In juli 2015 is de Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie geïmplementeerd in de gelijknamige Nederlandse wet. Deze Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) is direct van invloed op ‘met een publieke taak belaste instellingen’. Dat kan ook een bibliotheek zijn. Maar welke gevolgen heeft de wet precies voor bibliotheken? En hoe kunt u anticiperen op deze wet, al voor u verzoeken tot hergebruik krijgt? Daarover gaat deze studiemiddag.
De bijeenkomst is bedoeld om medewerkers van alle soorten bibliotheken en van aanpalende disciplines voor te lichten over de gevolgen van de Who voor de praktijk. De informatie is met name relevant voor juristen, beleidsmedewerkers, adviseurs en projectleiders, die werken met data (open of niet) en/of openbaarheid van informatie.
Centraal staat de vraag: Waar gaat deze wet precies over? Wat is er veranderd voor uw organisatie? Ook geeft de KB een kijkje in de keuken en laat zij zien hoe zij datasets beschikbaar stelt voor hergebruik.
Deelname is kosteloos. Aanmelden kan tot 15 november via openoverheid.nl.