Stip op de horizon: SIOB publiceert jaarverslag 2013

Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft het jaarverslag 2013 gepubliceerd, onder de titel ‘Stip op de horizon’.

Het jaarverslag, dat als PDF is te downloaden via de website van SIOB, omvat naast gangbare onderdelen als de financiële verantwoording een toelichting op de belangrijkste activiteiten van de organisatie, rondom vastgestelde thema’s als innovatie in de sector, monitoring en effectmeting, contextualisering en laaggeletterdheid en leesbevordering.

In het document wordt ook ingegaan op de integratie van het SIOB met de Koninklijke Bibliotheek (KB). Vanaf 1 januari 2015 wordt SIOB onderdeel van de KB. Valerie Frissen, directeur van SIOB, stelt dat daarmee een echte nationale bibliotheek zal ontstaan. Frissen is onlangs benoemd tot directeur van de Stichting SIDN Fonds. Zij is van plan haar werkzaamheden bij SIOB in 2014 af te maken.