Stichting Museum Enschedé nodigt onderzoekers uit voor fellowshipprogramma

Het bestuur van Stichting Museum Enschedé stelt een nieuw fellowship open voor onderzoekers voor een periode van twee tot maximaal vier maanden. Dit Joh. Enschedé Fellowshipprogramma maakt onderzoek mogelijk in de verzameling van het bedrijfsmuseum.

Koninklijke Joh. Enschedé nodigt onderzoekers uit om aanvragen te doen voor het jaar 2024. Onderzoek dat zich richt op het internationale karakter van het bedrijf als drukker, uitgever en lettergieter heeft de voorkeur.

Het onderzoek is bedoeld voor een (digitale) publicatie. Daarnaast moet er een onderzoeksverslag komen voor de Stichting Museum Enschedé. De periode van de fellowship wordt in overleg bepaald, maar moet in ieder geval voor 1 januari 2025 afgerond worden.

De werkzaamheden van Koninklijke Joh. Enschedé omvatten ruim driehonderd jaar drukkerij, uitgeverij, lettergieterij en de vervaardiging van waardepapieren zoals bankbiljetten en postzegels. De collectie van het bedrijfsmuseum weerspiegelt de geschiedenis van het bedrijf, zijn producten, zijn plaats binnen de bedrijfstak en de relatie met de familie Enschedé. Het Noord-Hollands Archief in Haarlem beheert de collectie.

Aanvragen kunnen per mail naar de secretaris van de beoordelingscommissie, Patrick Vlegels (Patrick.Vlegels@noord-hollandsarchief.nl). De secretaris zorgt voor verspreiding van de aanvragen over de commissieleden en de afhandeling van de besluitvorming.