Gemeente Veenendaal en Hogeschool Utrecht bouwen aan slimme stad

Gemeente Veenendaal en de Hogeschool Utrecht gaan samen bouwen aan een slimme stad. Onderdeel daarvan is het creëren van een ‘digitale tweeling’ van Veenendaal, een dashbboard, om via data inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de stad. Het moet de gemeente helpen om te anticiperen op toekomstige groei en beleid te maken.

Veenendaal groeit naar verwachting in de komende jaren van zeventigduizend naar honderdduizend inwoners. Van verhuizingen, verkeersbewegingen of energieverbruik is data beschikbaar. Door de juiste verbanden te leggen tussen deze datasets, moet meer inzicht ontstaan in de samenhang in de stad en de sturingsmogelijkheden daarbij.

De Hogeschool Utrecht ontwikkelt daarvoor komende jaren samen met Veenendaal een zogeheten digital twin, een digitale replica van de stad.

‘Als gemeente willen we op een verantwoorde manier innoveren en een volgende stap zetten in datagedreven werken’, zegt wethouder Marco Verloop. ‘Om dat te bereiken moeten we regie houden op de ontwikkeling van technologie. Denk bijvoorbeeld aan het verantwoord omgaan met ethische en juridische aspecten bij de inzet van algoritmes en kunstmatige intelligentie. Op die manier innoveren we en zorgen we ervoor dat we de grondrechten van burgers, zoals privacy, beschermen.’

De Hogeschool Utrecht begint binnenkort met toegepast promotieonderzoek. Een van deze trajecten wordt ingevuld bij de Gemeente Veenendaal. Een overeenkomst voor de samenwerking werd op 10 april getekend.