Stadsarchief Rotterdam digitaliseert RDM-glasnegatieven

Een grote serie glasnegatieven uit het archief van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) is gedigitaliseerd en sinds 12 juli jl. beschikbaar via de website van het Stadsarchief Rotterdam. Het gaat om ruim 7.000 afbeeldingen die door bedrijfsfotografen van de RDM zijn gemaakt over een periode van 80 jaar: van 1903 tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

De collectie bevat veel foto’s van technische constructies en scheepsonderdelen. Daarnaast is een groot aantal afbeeldingen gewijd aan de bouw van schepen voor de Holland-Amerika Lijn, zoals het SS Nieuw-Amsterdam en het SS Rotterdam. Ook foto’s van de totstandkoming van Tuindorp Heijplaat maken onderdeel uit van de serie.

ss Rotterdam

De RDM is onlosmakelijk verbonden met Rotterdam. De voormalige werf voor scheepsnieuwbouw, – reparatie en machinebouw werd in 1902 opgericht. Tot 1983 zouden reparatie en onderhoud van schepen de kurk zijn waarop het bedrijf zou drijven. Nieuwbouw schuwde de RDM echter evenmin. Een indrukwekkende reeks nieuwe schepen, waaronder het ss Nieuw Amsterdam (1938) en het ss Rotterdam (1959), beide gebouwd voor de Holland-Amerika Lijn, verliet de werf.

Onderzeeërs

Vanaf 1929 kreeg de RDM van de Koninklijke Marine orders voor het bouwen van onderzeeërs. Daarnaast leverde ze ook andere marineschepen af, zoals de kruiser Hr. Ms. De Zeven Provinciën, die na de oorlog lange tijd het meest geavanceerde schip van de NAVO-vloot zou zijn. De RDM werd grootleverancier van de olieraffinaderijen, ontwikkelde apparatuur voor kernenergie, en bouwde booreilanden, kraanpontons en dergelijke.

Tuindorp Heijplaat

Doordat de werf erg afgelegen lag en het personeel van heinde en verre moest komen liet de RDM woningen bouwen voor hun medewerkers in de nabijheid van de werf. Zo ontstond het Tuindorp Heijplaat met zo’n 2.000 inwoners.

Ten onder

In 1983 viel het doek voor het Rijn-Schelde-Verolme-concern waar de RDM toen deel van uitmaakte, enkele onderdelen werden daarna verzelfstandigd, maar dat kon niet voorkomen dat RDM in de jaren negentig alsnog ten onder ging.

Glasnegatieven
Rond 1850 werd glas geïntroduceerd als negatiefmateriaal voor de fotografie. Daarmee konden scherpere negatieven worden gemaakt. Glasnegatieven waren lange tijd gangbaar, tot het kunststofnegatief zijn intrede maakte rond 1950. Bij het Stadsarchief worden de glasnegatieven bewaard in een speciale koelcel met een temperatuur van 4 graden.

(Bron: www.stadsarchief.rotterdam.nl; beeld: De tewaterlating van het vracht-passagiersschip de s.s. Josephine Charlotte (RDM-152) bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, RDM, 2/2/1929. Foto: Stadsarchief Rotterdam / RDM (CC-BY-NC))