Staatssecretaris maakt kennis met archiefsector tijdens werkbezoek aan Erfgoed Leiden

Staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu, heeft op uitnodiging van KVAN een werkbezoek aan Erfgoed Leiden en Omstreken gebracht, waar zij een inkijkje kreeg in de meerwaarde van archieven, en een toelichting op belangrijke thema’s die spelen binnen de archiefsector.

KVAN-voorzitter Ellen van der Waerden verzorgde een korte introductie over de archiefsector en de relevantie en veelzijdigheid van het vak, maar ook over de waarden die de sector vertegenwoordigt binnen zowel de erfgoed- als informatieketen. Directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken, Ariela Netiv, informeerde de staatssecretaris aan de hand van praktijkvoorbeelden. Aan de orde kwamen het fysieke beheer van historische stukken, het digitaliseren van archieven en de meerwaarde van particuliere archieven. Zo geven de brieven van de Leidse lakenhandelaar Van Eijs inzicht in het actuele thema slavenhandel. Ook werden toepassingen van archiefmateriaal getoond, zoals de VR-reconstructie van het geboortehuis van Rembrandt en het theaterstuk gebaseerd op de politiearchieven uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast kwam het belang van enthousiaste vrijwilligers ter sprake; zonder hen zouden digitaliseringsklussen niet te klaren zijn. 

Tijdens het werkbezoek lichtten een aantal archiefprofessionals, waaronder Roland Bisscheroux (directeur/archivaris Waterlands Archief) en Joost van Koutrik (records management inspector/archivaris Het Utrechts Archief) drie belangrijke inhoudelijke thema’s toe die momenteel binnen de archiefsector spelen: kwaliteit en professionaliteit (wat is daarvoor nodig en hoe borgen we dat als sector), digitaal archiefbeheer in relatie tot inspectie en toezicht op overheidsinformatie, en de wettelijke kaders van het informatie- en archiefbeheer.

KVAN-voorzitter Ellen van der Waerden verzorgde een korte introductie over de archiefsector en de relevantie en veelzijdigheid van het vak.

Foto’s: Erfgoed Leiden en Omstreken.