Social media: LinkedIn als goudmijn

Door het groeiende aanbod aan social media tools wordt het posten, liken, sharen, Iedere bibliotheek- of archiefwebsite heeft wel een rij icoontjes van social media-platformen onder aan de pagina staan. Een F-je, een regenboogcameraatje, een enkeling zelfs een geel-met-wit spookje, en natuurlijk dat diephemelsblauwe vierkantje met de letters ‘in’. Ondanks dat LinkedIn inmiddels tot de gevestigde social media-orde behoort, blijkt uit een rondgang dat de netwerktool mondjesmaat actief gebruikt wordt door bibliotheken en archieven. Een gemiste kans, want deze tool is een goudmijn voor nieuwe werknemers en een prachtig pr-instrument.

Door: Isabel Rapattone

Social media zijn onmisbaar – daar zijn de meeste bibliotheken en archieven (gelukkig) inmiddels wel achter gekomen. Online community building is cruciaal om een sterkere band met de gebruikers op te bouwen. Een blik op LinkedIn maakt echter al snel duidelijk dat er nog weinig Nederlandse bibliotheken en archieven over een actief profiel beschikken. Zij lijken vooral in te zetten op het bekendere – en populairdere – Facebook en Twitter. Toch hebben een paar bibliotheken en archieven al de toegevoegde waarde van LinkedIn als community building tool ontdekt.

Vreemde eend

Hoewel Facebook, Twitter en Instagram veelgebruikte communicatie- en PR-middelen zijn voor organisaties, zijn zij niet expliciet ontworpen voor professionele netwerken en arbeidscommunicatie. LinkedIn richt zich daarentegen specifiek op de arbeidsmarkt en de communicatie tussen werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Het social media-platform is daarmee een vreemde eend in de bijt. Het persoonlijke profiel bestaat namelijk niet uit een collage van selfies, een tijdslijn vol vakantiefoto’s of wekelijkse updates van knipperlichtrelaties, maar uit een openbaar curriculum vitae. Klinkt niet bepaald ‘social’, maar gelukkig biedt LinkedIn genoeg community building-functies.

Direct nadat je een profiel hebt gemaakt kun je namelijk beginnen met netwerken: stuur bijvoorbeeld collega’s of zakelijke contacten een uitnodiging om zich bij jouw online netwerk aan te sluiten. Op die manier wordt een netwerk opgebouwd dat gebruikt kan worden om kennis te delen, vacatures te vinden of ze zelf te plaatsen. Op LinkedIn zijn behalve persoonlijke ook bedrijfsprofielen te vinden, waardoor de tool niet alleen door individuele professionals maar ook door organisaties gebruikt wordt.

Noodzaak

Door het groeiende aanbod aan social media tools wordt het posten, liken, sharen, taggen, inchecken en retweeten nagenoeg een dagtaak. Zowel organisaties als individuen maken, bewust of onbewust, keuzes welke platformen zij wel of niet gebruiken. Beschikken over een LinkedIn-account is echter haast een noodzaak. Niet alleen vragen werkgevers bij sollicitaties steeds vaker naar LinkedIn-profielen, maar er worden ook cruciale beroepsontwikkelingen gedeeld op de netwerksite.

Voor de informatieprofessional biedt LinkedIn bijvoorbeeld mogelijkheden om met anderen van gedachten te wisselen over trends in het vakgebied. De snelle ontwikkelingen binnen het informatievak maken het communiceren over vakkennis met anderen niet meer vrijblijvend, maar een vereiste. LinkedIn biedt de mogelijkheid om een persoonlijk leernetwerk op te bouwen, geïnspireerd te worden, je bij groepen aan te sluiten en te attenderen of geattendeerd te worden op waardevolle informatie. Informatieprofessionals hebben de weg naar LinkedIn inmiddels wel gevonden. Nu hun werkgevers, die Nederlandse bibliotheken en archieven, nog.

LinkedIn voor bibliotheken

Bibliotheken en archieven staan niet bepaald bekend als pioniers wat online community building betreft en er is op dit gebied nog het een en ander te winnen. LinkedIn kan hiervoor een bruikbaar hulpmiddel zijn. De site ondersteunt de bibliotheek in het opbouwen van een relevant netwerk waardoor ontmoetingen met bestaande en nieuwe doelgroepen plaatsvinden. Hieruit kunnen nieuwe opdrachten en dienstverleningen voortvloeien: denk aan lezingen, bijeenkomsten, workshops en evenementen. Het organiseren hiervan levert de bibliotheek weer extra kennis en expertise op. Debbie Heijne, eigenaar van training- en adviesbureau De Levende Sollicitatiegids, ziet mogelijkheden voor nieuwe manieren van dienstverlening van bibliotheken in het sociale domein van werk en inkomen. Haar training ‘LinkedIn voor jouw bibliotheek’ richt zich voornamelijk op de manier waarop een bibliotheek zich kan profileren op het platform.

De Bibliotheek Schiedam heeft het belang van de netwerksite al ingezien. Volgens beleidsmedewerker communicatie Imaan Norris wordt de netwerktool gebruikt om waardevolle contacten met professionals te onderhouden. Hierbij valt te denken aan samenwerking met lokale ondernemers en gemeentelijke ambtenaren. In de Bibliotheek Schiedam worden bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten georganiseerd, zoals de Startup Academy voor startende ondernemers. ‘LinkedIn wordt gebruikt om evenementen te promoten die interessant zijn voor het LinkedIn-netwerk,’ zo vat Norris het samen.

En het archief?

Niet alleen de bibliotheek kan profiteren van LinkedIn. Het Utrechts Archief gebruikt deze site bijvoorbeeld om nieuws en updates over de organisatie en dienstverlening te delen, aldus coördinator marketing en communicatie Alexander Roos. Hiervoor wordt behalve tekst en foto’s ook in toenemende mate videomateriaal ingezet. Het Utrechts Archief ziet dat social media tools inmiddels zorgen voor een substantieel aandeel van de ‘traffic’ naar de eigen website: ongeveer tien procent (meer dan een miljoen pageviews per jaar).

Behalve voor updates gebruikt Het Utrechts Archief LinkedIn ook voor het werven van kandidaten voor openstaande vacatures. De website blijkt een goudmijn te zijn voor potentiële kandidaten. Terrance Neal, Employee Relations & Talent Acquisition van de New York Public Library, legt uit dat zijn bibliotheek LinkedIn sinds drie jaar ook als een ‘recruiting tool’ gebruikt. Het voordeel? ‘We kunnen putten uit een enorme verscheidenheid van potentiële werknemers,’ aldus Neal. De New York Public Library is namelijk niet alleen op zoek naar bibliothecarissen en archivarissen, maar ook mensen uit andere netwerken en vakgebieden, zoals docenten, ict’ers en redacteuren. Dankzij LinkedIn worden zij zichtbaar voor de bibliotheek en andersom.

Toch maar LinkedIn-en?

Corporate Communicatie bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan IP. De KB heeft een actief beleid wat betreft social media. Op dit moment worden hoofdzakelijk Facebook en Twitter breed ingezet door de KB; in eerste instantie met het doel om de collectie en activiteiten van de bibliotheek zichtbaar te maken, maar het wordt ook voor arbeidsmarktcommunicatie gebruikt. Wat dit laatste betreft heeft de KB ‘zeker plannen’ met LinkedIn. Volgens Smittenaar is er ‘hier nog een slag te maken als het gaat om arbeidsmarktcommunicatie’.

LinkedIn viert ondertussen al haar dertiende verjaardag, maar helaas liggen de profielen van veel Nederlandse bibliotheken en archieven nog onder een dikke stoflaag. LinkedIn is een nuttige en doelmatige tool voor de organisatie die community building hoog in het vaandel heeft staan. Wellicht dat het gewoonweg te veel wordt om berichten te plaatsen op al die sociale netwerken. Gelukkig zijn er genoeg (gratis) tools te vinden die het mogelijkheid maken om bijvoorbeeld Facebook-berichten automatisch op LinkedIn te delen. Probleem opgelost.

Isabel Rapattone heeft de Master Culturele Informatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd en verkent op dit moment haar kansen als zelfstandig ondernemer binnen de erfgoedsector.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 6 / 2016. Het gehele nummer kun je hier lezen.