SIOB publiceert eindrapportage Monitor Bestrijding Laaggeletterdheid

Op 15 januari is de eindrapportage Monitor Bestrijding Laaggeletterdheid verschenen. De rapportage werd gemaakt door Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies, in opdracht van Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB).

SIOB stelt op haar website dat het aantal laaggeletterden in Nederland is gestegen tot 1,3 miljoen, terwijl goed kunnen lezen van belang is voor 80 procent van de banen. Het gepubliceerde rapport geeft inzicht in de activiteiten van bibliotheken op het gebied van laaggeletterdheid en concludeert dat veel van die activiteiten als succesvol kunnen worden beschouwd. Het instituut schrijft onder meer: “Hoewel de verbeteringen van het taalniveau van de cursisten beperkt kan zijn, is het effect op het dagelijks leven van de deelnemers aanzienlijk. Zij leren niet alleen beter lezen en schrijven, maar worden zelfredzamer, leggen makkelijker contacten en ondervinden een grote toename in zelfvertrouwen en behoefte om door te leren.”

Kasperkovitz beveelt bibliotheken aan om bij het aanbieden van activiteiten ter bestrijding van laaggeletterdheid aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

  • Het oefenen en (na)bespreken van veel verschillende aspecten uit het dagelijks leven
  • Samenwerking met taalaanbieders
  • Een regelmatige frequentie (ook inloopactiviteiten laten positieve effecten zien, maar wekelijkse activiteiten hebben een veel groter bereik qua effecten)
  • Voldoende begeleiding (in grotere groepen meerdere begeleiders of kleine groepen met 1 begeleider)
  • Een sterke link met de vele leesbevorderingsactiviteiten die bibliotheken richting peuters en jonge kinderen aanbieden
  • Dwarsverbanden tussen de verschillende cursussen die de bibliotheek op dit gebied aanbiedt

Zie ook:

Tweede Kamer wil 5 miljoen euro voor aanpak laaggeletterdheid

Eerste resultaten voor Monitor Laaggeletterdheid 2013 bekend

Strijd tegen laaggeletterdheid 3 jaar verlengd