SIOB actualiseert Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk

In 2013 startte het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) met het project De Innovatieagenda. In dat kader werden in de zomer van 2013 innovatieve ideeën en projecten binnen het openbaar bibliotheekwerk geïnventariseerd. Die inventarisatie wordt in de periode tot half september 2014 geactualiseerd, opdat de vorig jaar opgerichte innovatieraad er verder mee aan de slag kan.

De innovatieraad werd door SIOB opgericht op basis van de ervaringen en aanbevelingen uit de activiteiten van 2013. De raad heeft tot doelstelling inspraak, krachtenbundeling en draagvlak te creëren en te organiseren op het gebied van innovatie, waarmee ook de investeringen in en de inhoudelijke richting van de landelijke innovatieagenda mede bepaald zal worden. In een factsheet bij de actualisering van inventarisatie schrijft SIOB dat de organisatie wil fungeren als een ‘spin in het web’ om op die manier kansrijke innovatieve initiatieven bij elkaar brengen, bekend maken en eventueel op te schalen naar landelijk niveau. Het instituut wil tegelijkertijd onderzoeken of het idee dat binnen de openbare bibliotheeksector het wiel soms op verschillende plaatsen opnieuw wordt uitgevonden op waarheid berust.

De inventarisatie van 2013 leverde 94 projectbeschrijvingen op, waarvan 8 zich nog in de conceptfase bevonden. Het grote aandeel van Cubiss viel op, evenals het feit dat er vrijwel alleen – grotendeels uitgewerkte – projecten werden ingezonden en nauwelijks ideeën of ontwerpen. De projecten waren samengevat rond een aantal clusters, zoals bijvoorbeeld het faciliteren van auteurs of het aangaan van een dialoog met klanten.

De innovatieraad heeft in het voorjaar van 2014 als onderdeel van haar visie op bibliotheekinnovatie een driesporenmodel ontwikkeld en beschreven. Dit model brengt focus aan in zijn betrokkenheid bij activiteiten. In de bijbehorende notitie wordt beschreven hoe de raad met het model diverse soorten innovatie wil ondersteunen, en hoe deze over drie sporen loopt (versterken, groeien en inspireren).
Een analyse van de inventarisatie uit 2013 is gebruikt voor de gedachtevorming over de werkzaamheden van de raad in het algemeen, en de ontwikkeling van bovengenoemd model in het bijzonder. De analyse omvatte onder andere een clustering op basis van het toekomstperspectief van de commissie Cohen. De resultaten worden gecommuniceerd in de zomer 2014.

Het doel van de actualisering van de inventarisatie is tweeledig.  Enerzijds is het overzicht uit 2013 in de meeste gevallen niet meer actueel en/of compleet en behoeft het dus aanvulling en actualisering, anderzijds is intussen de innovatieraad opgericht, die behoefte heeft aan een actueel overzicht voor haar activiteiten, bijvoorbeeld voor de ontwikkelingen van een innovatielandkaart. Daarnaast wil de raad ondersteuning bieden conform het driesporenmodel. Met behulp van deze inventarisatie wil zij projecten en ideeën ophalen die passen binnen de kavels ‘versterken’ en ‘groeien’.