SIDN fonds financiert 20 innovatieve internetprojecten

Wat hebben ‘louche apparaten’ en internetten zonder pottenkijkers met elkaar te maken? Of de inzet van Virtual Reality bij wiskunde en het doorverkopen van digitale producten? Het zijn voorbeelden van projecten die nu van start gaan met steun van SIDN fonds.

SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. Het fonds ondersteunt innovatieve internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde: projecten die bijdragen aan een sterker internet, empowerment van de gebruiker of projecten die het internet op een vernieuwende manier inzetten. De eerste aanvraagronde van 2016 resulteerde in 20 veelbelovende projecten, 10 Pioniers-projecten (gericht op uitwerking van een goed idee, met een max ondersteuning van 10.000 euro per project) en 10 Potentials-projecten (gericht op doorontwikkeling/opschaling van een werkend concept, met een max ondersteuning van 75.000 per project).

Call 2 van 2016 staat nu open (deadline 21 september, 13.00 uur). Meer informatie: www.sidnfonds.nl/aanvragen

DE WINNAARS

Louche apparaten 

Internet of Things (IoT) en slimme apparaten gaan ons leven steeds meer beïnvloeden. De vraag is of onze houding ten opzichte van die slimme dingen niet veel te naïef en positief is. Wat als apparaten niet zo neutraal zijn en misschien wel helemaal niet het beste met ons voor hebben? Wat als ze ons discrimineren op basis van big data of andermans norm opleggen? Louche apparaten bestaan echt! SETUP wil het debat over de impact van IoT voeden door met ‘eigen’ dubieuze apparaten prikkelende toekomstbeelden neer te zetten. Daarnaast zijn deze louche apparaten ook bedoeld om ons uit te dagen hier tijdens workshops – een mix van repaircafés en hackatons – zelf mee aan de slag te gaan.

Project: Louche Apparaten, Stichting SETUP (PIONIER)

Internetten zonder pottenkijkers, hoe doe je dat? 

Open wifi in een hotel, restaurant of trein is lang niet altijd veilig. Je loopt het risico afgeluisterd te worden door iemand op hetzelfde netwerk of geïnfecteerd te raken met kwaadaardige software. Een VPN (Virtual Private Network), biedt bescherming via een versleutelde verbinding. Maar hoe kom je aan zo’n verbinding? Internet hosters en providers bieden nog bijna geen VPN-diensten aan. En diensten die wel beschikbaar zijn, voldoen meestal niet aan de laatste beveiligingsnormen. VPN4all biedt een oplossing met een open source VPN. Hiermee kunnen internet providers, hosters en consumenten eenvoudig een VPN op smartphone, tablet of computer opzetten en beheren, waardoor veilig gebruik kan worden gemaakt van openbare wifi≠netwerken.

Project: VPN4all, SURFnet (POTENTIAL)

Moeite met wiskundige grafieken? 

Zet ze om in audio! Hoe kun je een wiskundige grafiek gebruiken, laat staan begrijpen, als je deze niet (of slecht) kunt zien? Voor leerlingen met een visuele beperking en hun docenten is dit een moeilijke en tijdrovende opgave, waardoor andere lesstof in het gedrang komt. Stichting Beeld door Geluid ontwikkelt een applicatie die wiskundige grafieken omzet in Virtual Reality Audio. De verschillende onderdelen van de grafiek krijgen een eigen geluid, op basis van de ‘geluidstaal’ die voor dit project is ontwikkeld. De app helpt de leerlingen sneller, leuker en beter inzicht te krijgen in wiskundige grafieken. Er zijn ook al ideeën voor andere toepassingen van de techniek, zoals de uitleg van topografie bij aardrijkskunde.

Project: Sense Math, Stichting Beeld door Geluid (POTENTIAL) 

Kun je digitale producten eigenlijk ook doorverkopen? 

Het is je goed recht om met jouw eigendom te doen wat je wilt. Ook doorverkopen. Dat het een digitaal goed is, mag geen verschil maken. Voor e-boeken is dit mogelijk via het online platform Tom Kabinet. Voor 2 euro koop je een e-boek, waarvan een deel naar de auteur gaat. Als je een digitaal goed verkoopt, moeten partijen kunnen controleren welke links zijn doorverkocht. Tom Kabinet ontwikkelt een Application Programming Interface (API) om deze controle mogelijk te maken. Zodra het werkt, wordt de techniek beschikbaar gesteld en kan iedereen in het digitale domein ervan gebruik maken om de tweedehands digitale goederenmarkt verder uit te breiden.

Project: Open registratie verkochte download links van e-books, Tom Kabinet Internet BV (POTENTIAL) 

Beschermd materiaal terug claimen? Het kan! 

Welke content is nou wel en welke niet vrij te gebruiken? Auteursrecht blijft een ingewikkeld onderwerp. En dan is het ook nog eens zo dat veel materiaal verkeerd staat aangemerkt. Beschermd materiaal valt 70 jaar na het overlijden van de maker vrij, maar dit wordt vaak niet bijgehouden, waardoor het onterecht ‘achter slot en grendel’ blijft. Copyclear is een tool die data- of beeldbanken geautomatiseerd kan analyseren op vrijgevallen content en deze toevoegt aan bijvoorbeeld Wikidata. Hiermee komt er een stroom aan foto’s, films, kunstwerken en boeken in het publieke domein, waar iedereen vrij gebruik van kan maken.

Project: Copyclear: claiming back the public domain, Michelle Lanschot & Hanno Lans (PIONIER)

Knowledge is power, mits je de juiste kennis weet te vinden… 

Via internet hebben we toegang tot een gigantische hoeveelheid kennis. Maar hoe filter je uit een enorme lijst zoekresultaten juist die informatie die je nodig hebt en die aansluit op jouw niveau? Knowledge Graph heeft de ambitieuze doelstelling om kennis op internet te categoriseren naar onderwerp en kennisniveau en deze in kleine bouwstenen, gepersonaliseerd aan te bieden. Met deze open source tool krijgen studenten en andere internetgebruikers handvatten om op een snelle en eenvoudige manier meer inzicht te krijgen in de informatie die over een specifiek onderwerp vrij beschikbaar is.

Project: Knowledge Graph, FeedbackFruits B.V. (PIONIER)

Programmeren voor een betere toekomst 

HackYourFuture is een programmeeropleiding voor vluchtelingen, waarmee zij zich tijdens hun beginperiode in Nederland in zes maanden tijd kunnen omscholen tot programmeur. Hiermee worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en een nuttige tijdsbesteding geboden gedurende een periode waarin vluchtelingen normaal gesproken ‘stilzitten’ in een AZC. Naast programmeren maken de studenten kennis met de Nederlandse manier van werken en leren ze in teams werken en solliciteren. De filosofie van HackYourFutere heeft zich met een eerste groep vluchtelingen bewezen. Zowel vanuit de studenten als betrokken IT-bedrijven zijn de ervaringen positief. Het project is klaar om op te schalen.

Project: Hack Your Future, Hack Your Future (POTENTIAL)

Waarom weet mijn koelkast dat ik jarig ben? 

Internet of Things (IoT) heeft de potentie om met slimme apparaten ons dagelijkse leven prettiger, efficiënter en gemakkelijker te maken. Nu makers en bedrijven hier volop mee bezig zijn, is het van belang dat ook consumenten inzien wat het internet der dingen voor hen betekent en waar ze zelf op kunnen letten. Want achter het IoT gaat ook een onzichtbare wereld schuil waarbij onze data veel geld opleveren. Het project, gestart vanuit het IoT Design Manifesto, bestaat uit een campagne met onder meer een expositie van nieuw ontwikkelde IoT producten tijdens de Dutch Design Week 2016. Het doel is consumenten bewuster te maken en de maatschappelijke discussie over de impact van IoT een impuls te geven.

Project: Waarom weet mijn koelkast dat ik jarig ben? Stichting Just Things Foundation (POTENTIAL) 

Hoe veilig is de website van jouw gemeente? 

Heeft jouw gemeente de boel op orde als het om online veiligheid van informatie gaat? Of bestaat er een kans dat je informatie op straat komt te liggen? Om bij overheden de veiligheid op internet te vergroten is de Faalkaart ontwikkeld, een geografische kaart die met stoplichtkleuren aangeeft of de website en externe netwerkdiensten van lokale overheden qua online veiligheid op orde zijn. De insteek is dat het falen wordt verholpen, zodra dit inzichtelijk wordt gemaakt. En dat werkt. Uit het proof of concept blijkt dat de aanpak in korte tijd veel impact heeft. Na de presentatie van de Faalkaart werden binnen een week maar liefst 150 verbindingen van gemeenten beter beveiligd.

Project: Faalkaart, Elger Jonker (POTENTIAL)

Verbind zelf je slimme bureaulamp met je slimme tandenborstel! 

De verwachting is dat het Internet of Things (IoT) zo snel zal groeien, dat het aantal verbonden apparaten binnen vier jaar is vertienvoudigd. Ook thuis worden steeds meer devices met elkaar verbonden. Huidige smart home oplossingen, zoals die van Google of de Homekit van Apple maken dit nu al mogelijk, maar alleen met compatible hardware. The Things Network wil een open alternatief voor thuisnetwerken bieden en de nieuwe Bluetooth 4.2-technologie publiek maken. Door deze techniek te integreren in The Things Network kunnen gebruikers smart home en smart office applicaties ontwikkelen en eigen netwerken bouwen, waardoor de toegankelijkheid, veiligheid en controleerbaarheid van het IoT voor iedereen wordt vergroot.

Project: The Things Open Bluetooth 4.2 Mesh Network, The Things Network Foundation (POTENTIAL)

Podcast voor internetdiensten van de toekomst 

Startups zijn dankbaar materiaal voor vergezichten: media verslinden ze en hogescholen hengelen scholieren de startup voor als dé weg naar succes. Maar het startup-ecosysteem ligt ook steeds vaker onder vuur. In 2015 ondersteunde SIDN fonds het project Witboek Privacypraktijken dat liet zien hoe privacy en databescherming bij startups niet altijd top of mind zijn. En hoe startups weliswaar goed zijn in disrupten, maar niet altijd oog hebben voor de maatschappelijke consequenties van hun diensten. In een vervolg op Witboek Privacypraktijken duikt Insert_User dieper de Nederlandse startup scene in. Door middel van een podcast en online community onderzoekt Insert_User de cultuur, verhalen en ambities van Nederlandse startups en stimuleert het good practices op het gebied van privacy en databescherming.

Project: Insert_User, Bits of Freedom (POTENTIAL) 

24/7 online integratiehelpdesk 

We hebben te maken met een enorme vluchtelingenstroom, grote aantallen vluchtelingen dienen een asielaanvraag in en veel mensen mogen in Nederland blijven. Deze nieuwe landgenoten stuiten, al bouwend aan een nieuw thuis, iedere dag weer op allerlei vragen. Open Embassy helpt hen sneller hun weg te vinden door middel van een online platform, waar zij 24/7 met hun vragen terecht kunnen bij vrijwilligers. Deze moderne, nieuwe vorm van vrijwilligerswerk maakt het voor een grotere groep betrokken Nederlanders mogelijk om iets te kunnen betekenen. Je bent immers niet gebonden aan werktijden of fysieke aanwezigheid. Daarnaast biedt het platform waardevolle informatie over vragen van statushouders en welke antwoorden hen hierbij helpen.

Project: Open Embassy, Instituut voor Publieke Waarden (POTENTIAL)

Blacklist voor valsspelers op internet 

Kan een oplossing als een ‘zwarte lijst’ voor mensen die zich online misdragen bijdragen aan een betrouwbaar en veilig internet? ISP Blacklist wil het internet in Nederland een stukje veiliger maken. De blacklist brengt internet providers en hosters samen in hun strijd tegen webcriminelen, spammers en wanbetalers. Door klanten die zich meerdere malen hebben misdragen centraal te registreren, is het voor figuren van kwader trouw minder interessant om Nederlandse hosters en providers te gebruiken voor hun praktijken. De ondersteuning vanuit SIDN fonds is in eerste instantie bedoeld om de haalbaarheid en de risico’s met betrekking tot het onderhoud van de Blacklist goed in kaart te brengen.

Project: ISP Blacklist, Ecniv Concepts BV (PIONIER) 

Waar leert jouw kind de broodnodige 21st century skills? 

Leren onze kinderen op de basisschool wel alles wat ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de maatschappij van de toekomst? De ‘21st century skills’ (waaronder ICTvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking) blijken nog nauwelijks aan bod te komen, hoewel het belang daarvan binnen het onderwijs inmiddels breed wordt onderkend. Onderwijs past zich niet snel aan: hoe lang zal het duren voordat die skills echt een plek in het curriculum hebben bemachtigd? Kortom, hoe voorkom je dat er een lacune ontstaat voordat jouw kinderen van school zijn? Skills Dojo biedt uitkomst met een informele app waarmee kinderen van 6 t/m 8 jaar zich op een actieve en uitdagende manier zelf deze vaardigheden eigen kunnen maken.

Project: Skills Dojo, Jeroen Storm (PIONIER)

’s Werelds eerste crowdacting platform 

Een betere wereld begint bij jezelf. Ware het niet dat een individuele actie negen van de tien keer voelt als een druppel op een gloeiende plaat. Stel dat je weet dat een miljoen anderen ook mee zouden doen, wat zou je dan doen? CollAction introduceert een platform voor een nieuw fenomeen: crowdacting! Vergelijkbaar met crowdfunding, maar met handelingen in plaats van geld. Als we de kracht van de 3 biljoen mensen inzetten die via het internet verbonden zijn, staan we voor ongekende mogelijkheden om het verschil te maken en collectief te handelen ten gunste van een maatschappelijk doel. Overstappen naar een eerlijke bank wordt de eerste crowdacting campagne.

Project: De eerste officiële crowdacting actie ter wereld! Stichting CollAction (PIONIER) 

Privacy: belemmering of uitgangspunt voor big data? 

Privacy wetgeving wordt vaak gezien als belemmering voor de ontwikkeling van big data oplossingen. Met een goed ontwerp (Privacy by Design) hoeft dit echter helemaal niet het geval te zijn. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om big data oplossingen te realiseren die in lijn zijn met de privacy regels. Het project ‘Big Privacy’ wil hiervoor een raamwerk ontwikkelen. Aangezien software ontwerpers maar op weinig plekken echt samenwerken met juristen, helpt dit raamwerk bij het technische ontwerp van big data met in acht neming van de geldende privacy regels en juridische vereisten.

Project: Big Privacy, Privacy Company (PIONIER)

Een slimme stad bouw je zelf 

Het Internet of Things biedt eindeloze mogelijkheden voor Smart Cities. Maar een stad wordt pas echt smart met slimme burgers, die zelf toepassingen kunnen maken. Bestaande prototyping tools blijken voor de gemiddelde burger echter te complex. Met OnsBlok, een doe-het-zelf pakket voor wijklabs, ligt de instapdrempel een stuk lager. Buurtbewoners worden begeleid bij het bedenken en maken van smart devices om informatie te verzamelen ten gunste van hun eigen buurt. Met OnsBlok moet dit net zo eenvoudig worden als het in elkaar zetten van een BILLY-boekenkast!

Project: Een slimme burger redt zichzelf met OnsBlok, Hogeschool Rotterdam – Kenniscentrum Creating010 (PIONIER) 

Kan een app de pijn na een operatie verzachten? 

In Nederland ondergaan jaarlijks 1,2 miljoen mensen een operatie. Eén op de vier ontwikkelt een complicatie, twee op de drie heeft pijn. Bij de behandeling van postoperatieve pijn registreren verpleegkundigen tenminste drie keer per dag een pijnscore in het patiëntendossier, een achterhaalde methode. De moderne patiënt is 24 uur per dag verbonden met internet. Met het PIJN Applicatie Project registreert de patiënt de pijn zelf via smartphone of tablet: een meer interactieve en wellicht effectievere methode. Door adequate stressreductie en goede pijnstilling kan het aantal patiënten met een complicatie gehalveerd worden. De PIJN applicatie is een spin-off van een groter eHealth platform ter verbetering van de zorg voor operatie patiënten.

Project: PIJN Applicatie Project, Bram Thiel (PIONIER)

HTML + kinderen = superkracht! 

Dit project wil kinderen vanaf 7 jaar in staat stellen om zelf een website in HTML te bouwen én te publiceren. Kinderen kunnen niet alleen hun zelf gebouwde site delen, het project draagt er ook aan bij dat zij meer bewustere gebruikers van het web worden, doordat hun kennis over internet vergroot en het accent van internet consument naar -producent wordt verlegd. Of hoe ze het zelf verwoorden: programmeren geeft je superkracht! Vernieuwend aan de applicatie is dat deze specifiek gericht is op kinderen en de technische hobbels om een website te publiceren wegneemt.

Project: HTML websites programmeren en publiceren voor kinderen, Louis Wolf (PIONIER) 

Kun je lezen? Dan kun je programmeren! 

Ook al wordt niet ieder kind een softwareontwikkelaar: weten hoe het internet in elkaar zit is van onschatbare waarde in elk beroep. De Digitale Topschool Code wil lessen software-ontwikkeling bieden op de basisschool, te starten bij groep 4. Kinderen kunnen dan lezen en beschikken over de basis computervaardigheden, een prima startpunt om met programmeren aan de slag te gaan. Vanuit een blanco canvas maken ze door middel van HTML, CSS en JavaScript een online wenskaart met zelf bedachte tekst, kleuren, illustraties en animaties. Het streven is om uiteindelijk voor elke groep vanaf groep 4 lesmateriaal te ontwikkelen.

Project: De Digitale Topschool Code (PIONIER) Aanvrager: Stichting De Digitale Topschool