Sectorinstituut Openbare Bibliotheken richt Innovatieraad op

Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft een Innovatieraad opgericht.

SIOB schrijft: “De raad heeft tot doelstelling inspraak, krachtenbundeling en draagvlak te creëren en te organiseren op het gebied van innovatie. Daarmee zullen ook de investeringen in en de inhoudelijke richting van de landelijke innovatieagenda mede bepaald worden. Aanbevelingen en ervaringen naar aanleiding van diverse activiteiten op het gebied van innovatie voor start van het project landelijke innovatieagenda (voorjaar 2013), evenals aanbevelingen vanuit de inventarisatie en innovatiedenkmiddagen, wijzen sterk naar de meerwaarde van een innovatieraad.”

De raad bestaat uit de volgende personen: Erna Winters – Bibliotheek Kennemerwaard (voorzitter), Theo Peeters – Theek5, Jos Debeij – de Bibliotheek Deventer, Jacques Malschaert – Bibliotheekservice Fryslân, Theo Meereboer – COMMiDEA, Frank Huysmans – WareKennis.

De raad zal in 2014 vier keer bij elkaar komen om o.a. te adviseren over en richting te geven aan te (co-)financieren of op te schalen projecten, ideeën en pilots. Daarnaast dient de raad ook als gesprekspartner en klankbord voor het project landelijke innovatieagenda, en formuleert en draagt zij een gezamenlijke visie uit op bibliotheekinnovatie.

Meer informatie over de achtergronden, doelen en bevoegdheden van de raad is te vinden in het document Taakomschrijving Innovatieraad (PDF).