Scholen en bibliotheken in Nederland, België en Spanje samen tegen nepnieuws

Met het door de Europese Unie gehonoreerde SMILES-project slaan Nederland, België en Spanje de handen ineen om nieuwe methodes voor media- en informatievaardigheden te ontwikkelen. De Koninklijke Bibliotheek (KB) fungeert hierbij als projectcoördinator.


Aan het SMILES-project (Innovative MethodS for Media & Information Literacy Education involving Schools and LibrarieS) nemen bibliotheken, organisaties voor mediageletterdheid en onderzoeksinstituten uit de drie landen deel. Ze hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een veilige en verantwoordelijke omgang van jeugd met digitale technologie. Ook werken zij aan de verkenning en ontwikkeling van de rol van openbare bibliotheken op dit vlak, in samenwerking met het onderwijs.
Om dit te bereiken worden dertig leraren en dertig bibliothecarissen opgeleid om op middelbare scholen in België, Spanje en Nederland workshops over nepnieuws te verzorgen. Er zal een train-de-trainer-methode worden gehanteerd, waarbij de workshopgevers kennis aan elkaar doorgeven. Het doel is minimaal zeshonderd leerlingen tussen 12 en 15 jaar te bereiken. Om de trainers te ondersteunen en hen te laten kennismaken met digitaal leren, worden een handleiding en een digitale toolkit ontwikkeld. De wens is dat bibliotheken en middelbare scholen ook na dit project blijven samenwerken om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan.

De effecten van deze workshops worden uitgebreid gemeten en geanalyseerd. Hierbij is ook aandacht voor de eventuele verschillen in onderwijssysteem en cultuur in de drie deelnemende landen, die geregeld bijeen zullen komen om de stand van zaken te vergelijken.
Het project loopt van 2021 tot 2023. Naast de KB nemen ook De Haagse Hogeschool, Beeld en Geluid, Fundación Goteo, de Media & Learning Association en Public Libraries 2030 deel.


Hollands initiatief: Isdatechtzo.nl

Afgelopen februari lanceerde het Netwerk Mediawijsheid met www.isdatechtzo.nl een Hollands initiatief. Deze website legt de burger uit hoe om te gaan met nepnieuws aan de hand van tips en tricks om uit te zoeken of informatie te vertrouwen is, hoe nepnieuws werkt en hoe het wordt verspreid. Netwerk Mediawijsheid is een samenwerkingsverband van Beeld en GeluidKennisnetKoninklijke BibliotheekHUMAN en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving.