Samenwerking rijk en KNVI om informatiehuishouding overheid te verbeteren

De secretaris-generaal van het ministerie van OCW, Marjan Hammersma, en de KNVI hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die moet bijdragen aan de verbetering van de informatiehuishouding van de overheid. Kern daarbij is de inzet van ‘toekomstgericht opgeleide informatieprofessionals’.

De informatiehuishouding van het rijk ondergaat momenteel een grote verandering, getuige het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). De KNVI zal daarbij ondersteunen. De beroepsvereniging vertegenwoordigt circa vierduizend informatieprofessionals, voert een actief wervingsbeleid bij universiteiten en hogescholen (de young professionals) en verzorgt met haar partners opleidingen. De samenwerking past binnen de doelstellingen van zowel de overheid als de KNVI, namelijk het leveren van een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van informatieprofessionals in het algemeen en het verder ontwikkelen van het vakgebied en de daarbij behorende competenties in het bijzonder.

Gezamenlijke onderwerpen
De samenwerking krijgt op diverse manieren vorm. Zo willen beide partijen hun kennis delen en van elkaars netwerken gebruikmaken bij de bekendmaking van belangrijke, relevante evenementen en gebeurtenissen. Verder gaat de KNVI het rijk ondersteunen bij het samenstellen van advies- en klankbordgroepen, bijvoorbeeld voor het beoordelen van selectiecriteria voor opleiders, het meedenken in competentie-uitwerkingen of een deel van het functiegebouw.

De volgende gezamenlijke onderwerpen staan inmiddels op de agenda:

  • Kosteloze ondersteuning voor rijksorganisaties bij de werving van de benodigde extra informatieprofessionals door vacatures te plaatsen die binnen het rijk vacant zijn, en het interesseren van stagiairs en afgestudeerden.
  • Het verbeteren van processen en oplossingen voor een goede informatiehuishouding.
  • Bewustzijn verhogen ten aanzien van het goed omgaan met overheidsinformatie en vaardigheden versterken van alle betrokkenen.
  • Professionaliseren van informatiespecialisten door aandacht te geven aan competenties, opleidingen en plaats in de organisatie.

Deze onderwerpen hebben de warme aandacht van zowel het rijk als de KNVI en zijn ook onderwerp van gesprek in diverse interessegroepen binnen de vereniging, zo meldt de KNVI. ‘Ze raken aan de missie en visie van de KNVI om op inhoud het vakgebied verder te brengen en de thema’s die onderdeel zijn van Smart Humanity en de maatschappelijke bijdrage die iedere informatieprofessional levert.’


Het RDDI moet helpen bij het toekomstbestendig maken van de informatiehuishouding van het rijk. Het zorgt ervoor dat de digitale informatiehuishouding die dat mogelijk moet maken op orde komt en duurzaam toegankelijk wordt gemaakt. Het RDDI geeft rijksorganisaties heldere richtlijnen en gebruiksvriendelijke tools om bij te dragen aan een goede kwaliteit van overheidsinformatie.
www.goedbewaardvoornuenlater.nl
www.openoporde.nl


Op de foto staand (vlnr): Hella Borking (RDDI), Eric Kokke (KNVI), Harry Feringa (RDDI), Diebrichje Brands (RDDI) en Jacqueline Rutjens (RDDI); zittend (vlnr): Sandra de Waart (KNVI), Marjan Hammersma (OCW) en Wouter Bronsgeest (KNVI).