Rijksmuseum benoemt Alex Alsemgeest als nieuwe conservator Bibliotheekcollecties

Alex Alsemgeest is per 20 september 2021 de nieuwe conservator Bibliotheekcollecties van het Rijksmuseum. Hij volgt Geert-Jan Koot op die na 33 jaar met pensioen gaat. De komende maanden werkt hij in deeltijd samen met Koot en ontwerper Irma Boom aan een publicatie over de boeken van het Rijksmuseum.

Alsemgeest (1980) studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Book and Digital Media Studies aan de Universiteit Leiden. Hij werkte bij de Koninklijke Bibliotheek en in diverse andere instellingen aan de ontsluiting van historische boekencollecties. Ook was hij eerder verbonden aan de Universiteit van Uppsala, de Tweede Kamer en Trinity College in Dublin. Alsemgeest is tot eind augustus 2021 ook nog verbonden aan Trinity College, waar hij projectleider is voor een gezamenlijk project van de KB en de Library of Trinity College. Hij schrijft ook met regelmaat voor vakblad IP.

Koot (1955) neemt na 33 jaar afscheid van het Rijksmuseum, waar hij sinds 1988 hoofd was van de Rijksmuseum Research Library. In die functie speelde hij een belangrijke rol in het landschap van kunstbibliotheken op nationaal en internationaal vlak. In 2016 werd hij de eerste conservator Bibliotheekcollecties van het Rijksmuseum, een functie die ontstond toen de Rijksmuseum Research Library, de afdeling Collectie Informatie en de studie- en leeszaal werden samengevoegd tot de afdeling Research Services.

Circa 450.000 banden

De Bibliotheek (Rijksmuseum Research Library) is naast Beeldende Kunst, Geschiedens en het Rijksprentenkabinet een van de verzamelafdelingen van het Rijksmuseum en behoort tot de belangrijkste kunstbibliotheken in de wereld. Sinds 1885 gevestigd in de monumentale Cuypersbibliotheek worden onafgebroken publicaties verzameld die van ver of nabij te maken hebben met de collecties en de werking van het museum. De kern van de bibliotheekcollectie is nu ook zelf van museale waarde. In totaal bestaat de collectie uit circa 450.000 banden.

[Foto: Olga Rook]