Resultaten onderzoek Werken met overheidsinformatie: ‘Het gaat de goede kant op’

Hoe ga je om met overheidsinformatie? Deze vraag stond centraal in het onderzoek ‘Werken met overheidsinformatie: jouw rol in een betrouwbare overheid’ dat ICTU in opdracht van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) heeft onderzocht. Eerste conclusie: ‘Het bewustzijn van het belang en de houding zijn goed. Nu moeten we doorpakken op kennis, gedrag en sturing.’

In totaal deden 1.014 rijksmedewerkers mee aan het onderzoek. Een aantal resultaten hieruit zijn:

  • Rijksmedewerkers zijn zich bewust van het belang om overheidsinformatie goed te bewaren. Ook denken ze meer na over wat er zou gebeuren als overheidsinformatie zoekraakt.
  • Meer rijksmedewerkers geven aan hun werkwijze te hebben gewijzigd en dat ze vaker overheidsinformatie openbaar maken. De aandacht vanuit de verschillende rijksprogramma’s, werkgevers, landelijke media en politiek hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld.
  • De noodzaak van het duidelijk opslaan van overheidsinformatie lijkt bekend. Het merendeel (83%) heeft het idee dat ze documenten op een duidelijke manier opslaan en 77% maakt gebruik van een bepaalde logica of systematiek.

Nog winst te behalen

Het werken met overheidsinformatie gaat de goede kant op, maar er valt nog winst te behalen, zo blijkt uit het onderzoek. Bijvoorbeeld bij het goed opslaan en delen van overheidsinformatie. Zes op de tien is gemiddeld langer dan vijftien minuten aan het zoeken naar de juiste informatie. Ook kan de kennis over omgaan met overheidsinformatie worden verbeterd. Rijksmedewerkers staan volgens het onderzoek open voor verbetering. Zij geven bijvoorbeeld aan dat ze een cursus of opleiding willen volgen en dat ze meer willen leren over het goed bewaren van overheidsinformatie.

Meer over het onderzoek vind je hier.