Resultaten onderzoek stand van zaken digitalisering podiumkunstensector bekend

Gedurende de tweede helft van 2022 heeft Podiumkunst.net een onderzoek uitgevoerd dat inzicht moet geven in de digitalisering van de podiumkunstensector. Het gehele rapport is nu in te zien en te downloaden. 

Om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken, daar activiteiten nog beter op af te stemmen en aanbevelingen te doen voor beleidsmakers is er veel behoefte aan recente gegevens over de staat van collecties en plannen om deze beschikbaar te stellen, zo stelt Podiumkunst.net. ‘Digitaliseren van ons cultureel erfgoed is belangrijk. Denk aan toekomstbestendigheid, het sneller terugvinden van informatie, inspiratie voor nieuwe producties, maar ook vergroting van het publiek. Om die reden heeft Podiumkunst.net het onderzoek “stand van zaken digitalisering podiumkunstensector” uitgevoerd.’

De resultaten hebben geleid tot een aantal inzichten en actiepunten die, niet concluderend, maar wel relevant zijn, voor de gehele podiumkunstensector. De belangrijkste inzichten zijn samen te vatten in vier hoofdpunten:

  • Een gebrek aan geld en menskracht in de culturele sector;
  • Zichtbaarheid en vindbaarheid van beschikbare hulpmiddelen voor digitalisatie;
  • Van het toegankelijk maken van de archieven naar linked open data;
  • Het maakproces als bron van reflectie, inzicht, ontwikkeling, inspiratie en promotie.

Meer informatie vind je hier; het gehele rapport kun je hier inzien en downloaden