Regionaal Archief Tilburg lanceert Lanciersprijs voor historisch onderzoek

Om onderzoek in de eigen collectie bronnen te stimuleren heeft Regionaal Archief Tilburg een tweejaarlijkse onderzoeksprijs ingesteld. De zogeheten Lanciersprijs voor onderzoek, gedaan met archiefstukken uit de collectie van Regionaal Archief Tilburg, zal in 2017 voor de eerste keer worden uitgereikt.

In totaal beheert het archief in Tilburg ruim 12 kilometer aan historisch materiaal. Dit zijn onder andere documenten, kranten, kaarten, plattegronden, bevolkingsregisters, foto’s, films, negatieven, geluidsbanden, ansichtkaarten, bidprentjes, posters en affiches. Dagelijks wordt hierin onderzoek gedaan, voornamelijk door mensen die stamboomonderzoek verrichten of die een bouwtekening nodig hebben.
Een van de strategische speerpunten van het archief is het bevorderen van archiefonderzoek, liefst zo breed mogelijk, dus ook in minder voor de hand liggend materiaal. De instelling van de Lanciersprijs kan daarin een stimulans zijn, meent Regionaal Archief Tilburg.
Tweejaarlijkse prijs
De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een onderzoeker die de bronnen van Regionaal Archief Tilburg heeft gebruikt en daarvan een (digitale) weerslag heeft gemaakt. Dit kan zijn in de vorm van een scriptie, een film of documentaire, een roman, een theaterstuk, een publicatie op internet, een gedrukte publicatie of zelfs in een andere vorm.
Voorwaarde is dat een substantieel deel van het onderzoek is uitgevoerd in de collectie van Regionaal Archief Tilburg. Een combinatie met onderzoek in een ander archief is zeer goed mogelijk. Het gebruik van de bronnen moet verifieerbaar zijn.
Jury
De jury bestaat uit Theo Thomassen (emeritus hoogleraar archiefwetenschap), Ad van den Oord (zelfstandig gevestigd historisch onderzoeker en publicist) en Astrid de Beer (projectleider Regionaal Archief Tilburg). De juryleden zullen onder andere letten op de creatieve manier van het gebruik van de bronnen en het vernieuwende in de presentatie van de resultaten.
Inzenden
Iedereen die tussen 1-1-2015 en 1-3-2017 een (digitale) publicatie heeft gepresenteerd of een thesis/scriptie heeft geschreven waarvoor onderzoek in bronnen van Regionaal Archief Tilburg is gedaan, kan deze publicatie indienen. Inzendingen kunnen tot en met 1 maart 2017 worden toegezonden aan de jury via lanciersprijs@regionaalarchieftilburg.nl.
Geldprijs van 750 euro
Op 1 april 2017 wordt de shortlist bekend gemaakt. Op 18 april is de prijsuitreiking. Van de genomineerden wordt verwacht dat ze hun onderzoek die dag ook presenteren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 750.