Recht op Open Access in Auteurswet vastgelegd

Op 1 juli 2015 is de Wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. In deze wijziging van de Auteurswet is via een amendement van het tweede kamerlid Taverne een bepaling opgenomen die nu wettelijk invulling geeft aan de behoefte van wetenschappelijke auteurs om de resultaten van hun onderzoek in open access wereldwijd beschikbaar te stellen.

Het amendement is van belang voor alle wetenschappelijke auteurs in dienst van Nederlandse universiteiten. De essentie is dat wetenschappelijke artikelen, geheel of gedeeltelijk op kosten van de overheid uitgevoerd, na een redelijke termijn open access gepubliceerd mogen worden door de auteur. Van dit recht kan door de auteur geen afstand meer worden gedaan.

Universitaire medewerkers hoeven het recht om open access te publiceren dus niet meer vast te leggen in overeenkomsten met uitgevers. Na de wetswijziging hebben en behouden ze dit recht automatisch. Met de uitgever hoeven ze alleen nog overeenstemming te bereiken over wat een ‘redelijke termijn’ is.

Bron: Open Access News