Open Data Nederlandse overheid uitgebreid

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de open data van de overheid uit laten breiden met 550 datasets.  Afgelopen vrijdag zijn de resultaten van de rijksbrede inventarisatie van beschikbare data gepubliceerd. De sets zijn direct beschikbaar zijn voor hergebruik door publiek. In een later stadium zullen er nog eens 300 sets beschikbaar worden gesteld voor hergebruik.

De datasets zijn te downloaden via data.overheid.nl. Per departement wordt aangegeven welke datasets beschikbaar zijn voor hergebruik, welke nog openbaar worden, en welke datasets niet beschikbaar worden gesteld vanwege bijvoorbeeld persoonsgegevens. Het overzicht is nog niet uitputtend; in het najaar van 2015 vindt de eerste update plaats.

De nieuwe datasets bevat onder andere de Leefbaarometer, met gegevens over de leefbaarheid in wijken en buurten. Ook komen snel datasets online van de verkiezingsuitslagen op stembusniveau, de topinkomens binnen de (semi)publieke sector en de inkoopgegevens van de Rijksoverheid. Het hergebruik van overheidsdata dient vaak een maatschappelijk doel, waardoor de data extra benut wordt. Denk daarbij aan Buienradar, diverse reisplanners en Scholenkeuze.nl.

Om tot een actief en meer gestructureerd open data beleid te komen, publiceert minister Plasterk van BZK een leidraad voor alle overheidsorganisaties. Ook werkt BZK aan de Nationale Open Data Agenda. Op basis hiervan kan getoetst worden of een dataset wel of niet openbaar moet worden. Dit moet zorgen voor een regelmatige update van data.overheid.nl. Het uitgangspunt hierbij is: ’open, tenzij’.