Reageer op position paper ‘Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie’

Hoe ziet de toekomst van de collectie digitaal erfgoed in Nederland eruit? Vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is de position paper ‘Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie’ opgesteld. De erfgoedsector kan tot en met 29 april reageren.

Onder regie van OCW werken de landelijke knooppunten (Koninklijke Bibliotheek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nationaal Archief, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en kenniscentrum DEN) aan de uitvoering van de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed. Deze strategie schetst een gezamenlijk perspectief om een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed te ontwikkelen.

Een belangrijk onderdeel is het formuleren van een toekomstvisie over de collectie digitaal erfgoed. De samenwerkende ‘knooppunten’ hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een toekomstbeeld voor een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. Het bevat een aanpak om gezamenlijk digitaal erfgoed te presenteren, aansluitend bij recente technologische ontwikkelingen.

De erfgoedsector kan tot en met 29 april a.s. reageren op de toekomstvisie ‘Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie’. Daarvoor zijn een reviewversie (pdf) en een reviewformulier met instructie (Excel) beschikbaar gesteld. Het reviewformulier kan gemaild worden naar p.vankoetsveld[a]minocw.nl.