Nieuwe functionaliteit bij Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)

Vanaf vandaag is het mogelijk om bij de DBNL te zoeken op datum of periode in de duizenden gedigitaliseerde teksten, zoals brieven en dagboeken, en in de auteursgegevens. 

Vorige maand is de vormgeving van de DBNL-site gemoderniseerd en zijn de zoekfunctie en navigatie verbeterd. Het was al mogelijk te zoeken op auteurs, titels, woorden in teksten en met behulp van topografische kaarten. Met het Calendarium is daar het aspect tijd bijgekomen.
Dat levert extra mogelijkheden op om de gewenste informatie te vinden en interessante ontdekkingen te doen. Deze nieuwe functie maakt het eenvoudiger om specifiek te zoeken. Welke schrijvers zijn geboren op 25 december? Wie schreven er in of over de Eerste Wereldoorlog of over 11 september 2001 (‘9/11’)?
Op dit moment bevat het Calendarium enkele honderdduizenden verwijzingen. Toch zijn er over sommige perioden nog weinig brieven en dagboeken beschikbaar. Die jaren leveren dus minder zoekresultaten op. Het aantal teksten in de DBNL groeit echter gestaag, zodat er elke maand vele datumverwijzingen bij komen.