Rapport ‘Beladen archieven online’ over openbaarheid materiaal collaborateurs

Er spelen veel juridische en ethische vragen rond de openbaarheid van oorlogsarchieven 1940-1945, vooral online openbaarheid en dan speciaal die archieven die materiaal over collaborateurs bevatten. Netwerk Oorlogsbronnen liet onderzoeken welke dilemma’s er zijn en hoe hiermee om te gaan, en vatte dit samen in het rapport: Beladen archieven online. Juridische en ethische verkenningen in het kader van het project Collaborateurs online. Hierin worden vragen verkend zoals: is het juridisch toegestaan en ethisch wenselijk dat iedereen toegang heeft tot de gegevens van collaborateurs, óók als deze zijn overleden? Wat zijn de persoonlijke gevolgen voor nabestaanden van collaborateurs? En wat zijn de maatschappelijke gevolgen als deze archieven gesloten en/of moeilijk toegankelijk blijven?

De publicatie is hier te downloaden.